Θεραπεία

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης φροντίδας της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών παρέχει προγράμματα θεραπείας με ή χωρίς χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών.

Το αντικείμενο της Θεραπείας στον ΟΚΑΝΑ περιλαμβάνει:

α) τη θεραπεία με υποκατάσταση και

β) τη θεραπεία σε «στεγνά» προγράμματα, χωρίς δηλαδή τη χρήση υποκατάστατων φαρμακευτικών ουσιών.

Στο πρόγραμμα υποκατάστασης πραγματοποιείται φαρμακευτική θεραπεία σε συνδυασμό με ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καθώς και θεραπεία συννοσηρότητας των ωφελουμένων.

Στα «στεγνά» προγράμματα διενεργείται εντατική ψυχοκοινωνική θεραπεία των ωφελουμένων χωρίς χρήση φαρμακευτικών ουσιών - υποκατάστατων. Στόχος της θεραπευτικής αυτής προσέγγισης είναι η απεξάρτηση και η πλήρης κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων.

Image
Θεραπεία
Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ