Κοινωνική Επανένταξη

Τα προγράμματα Κοινωνικής Επανένταξης, αποτελούν την τελευταία φάση των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων προσφέρονται στον ωφελούμενο:

  • ιατρική βοήθεια με τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής ή/και με την παραπομπή σε άλλες νοσηλευτικές δομές
  • ψυχοκοινωνική υποστήριξη
  • δυνατότητα κοινωνικής επανένταξης
  • εκπαίδευση, επαγγελματικός προσανατολισμός και ευκαιρίες εργασιακής ενσωμάτωσης
Image
Κοινωνική  Επανένταξη
Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ