Θεραπευτική Μονάδα Υποκατάστασης Άμεσης Πρόσβασης Αθήνας

Τον Ιούνιο 2016 ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Αθήνα η Μονάδα Υποκατάστασης Άμεσης Πρόσβασης (ΜΥΑΠ) ως Ειδική Μονάδα Εφαρμογών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ, η οποία συνθέτει τις υπηρεσίες Υποδοχής, Ενημέρωσης & Προσανατολισμού με τις υπηρεσίες Φαρμακευτικής Υποκατάστασης με βουπρενορφίνη.

Αντικείμενο της ΜΥΑΠ είναι η ανάπτυξη δράσεων μείωσης της βλάβης με στόχο την ταχύτερη και ορθολογικότερη είσοδο των χρηστών οπιοειδών στα Προγράμματα Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ στην Αττική.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στην Μονάδα είναι:

1. Υπηρεσίες Υποδοχής, Ενημέρωσης και Προσανατολισμού και ειδικότερα:

1.1. Η υποδοχή και ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου (ασθενούς ή συγγενών αυτού, Φορέων) ως προς τις δυνατότητες και τα προγράμματα (τόσο του ΟΚΑΝΑ όσο και άλλων φορέων) που υφίστανται στην Ελλάδα για τη θεραπεία και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών.

1.2. Η ενημέρωση των ασθενών και των οικογενειών τους επί ζητημάτων αντιμετώπισης του προβλήματος της εξάρτησης.

1.3. Η ιδιαίτερη εξέταση κάθε ατομικής περίπτωσης ασθενούς και η πρώτη διάγνωση της ιδιαίτερης κατάστασης του από ψυχιατρικής, ψυχολογικής, κοινωνικής και οικογενειακής πλευράς καθώς και η αξιολόγηση του κινήτρου για θεραπεία και η διάγνωση του τύπου της θεραπείας που ενδείκνυται και προτείνεται να ακολουθηθεί.

1.4. Η διασύνδεση με τη Μονάδα Άμεσης Βοήθειας και Υποστήριξης και το Σταθμό Φροντίδας Εξαρτημένων ατόμων και άλλες ειδικές μονάδες του ΟΚΑΝΑ για την προσφορά των εξειδικευμένων τους υπηρεσιών στους ασθενείς, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

1.5. Η συλλογή των στοιχείων των ατόμων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε θεραπευτικά προγράμματα και η τήρηση σειράς προτεραιότητας με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

1.6. Η ένταξη των ασθενών στο πρόγραμμα υποκατάστασης της Μονάδας Άμεσης Πρόσβασης, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας.

1.7. Η μετακίνηση των σταθεροποιημένων ασθενών, βάσει επιθυμίας και κριτηρίων διαμονής, στις Μονάδες Ολοκληρωμένης Θεραπείας του νομού Αττικής

1.8. Η συλλογή στατιστικών στοιχείων για την προσέλευση και τα χαρακτηριστικά των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που θέτουν οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

1.9. Η τήρηση του ΑΠ 10413/22.09.2008 Πλαισίου Λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής Ενημέρωσης και Προσανατολισμού

2. Η προσφορά Υπηρεσιών Φαρμακευτικής Υποκατάστασης με βουπρενορφίνη και ειδικότερα:

2.1. Η εισαγωγή και έναρξη θεραπείας υποκατάστασης με βουπρενορφίνη με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη χρήση, τόσο για το χρήστη ουσιών, όσο και για το κοινωνικό σύνολο, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ5γ/Γ.Π.οικ. 100847/14.10.2002 Απόφασης Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, όπως αυτή ισχύει και το Πλαίσιο Λειτουργίας των Θεραπευτικών Μονάδων του ΟΚΑΝΑ

2.2. Η συνέχεια της θεραπείας με καθημερινή (Δευτέρα έως Παρασκευή) επιτηρούμενη χορήγηση βουπρενορφίνης χωρίς δόσεις για το σπίτι και για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο

2.3. Η παροχή αρωγής προς τον ασθενή προκειμένου να καλύψει τις άμεσες ανάγκες του (σίτισης, στέγασης, καθαριότητας, αποτοξίνωσης κλπ), μέσω υπηρεσιών Συμβουλευτικής και παραπομπών

2.4. Η ομαλή μετακίνηση των σταθεροποιημένων ασθενών, βάσει επιθυμίας και κριτηρίων διαμονής, στις Μονάδες Ολοκληρωμένης Θεραπείας του νομού Αττικής για να συνεχίσουν εκεί τη θεραπεία τους σύμφωνα με το Πλαίσιο Λειτουργίας των Θεραπευτικών Μονάδων του ΟΚΑΝΑ

Το πεδίο δράσης των υπηρεσιών αφορά σε άτομα εξαρτημένα από ψυχοδραστικές ουσίες με κύρια ουσία χρήσης τα οπιοειδή, τα οποία δεν είναι ήδη ενταγμένα σε άλλα προγράμματα θεραπείας του ΟΚΑΝΑ, έχουν συμπληρώσει το 20 έτος της ηλικίας τους και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποκατάστασης, όπως ακριβώς ορίζονται από την Υπουργική απόφαση Αριθμ.Υ5γ/Γ.Π.οικ.100847 14/10/2002 και την ΑΠ 2437/12.10.2015 Εγκύκλιο του ΟΚΑΝΑ.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Μονάδα Υποκατάστασης Άμεσης Πρόσβασης Αθήνας (ΜΥΑΠ)

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 21, ΤΚ 10432, Αθήνα

Τηλέφωνο Επικοινωνία;: 210 5201985, 5200391

fax.: 2105229224

e-mail: myap_athinas@okana.gr 

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr