Υπηρεσία Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης

H Υπηρεσία Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης του ΟΚΑΝΑ συστάθηκε μέσω της Πράξης «Πιλοτικά Προγράμματα εναλλακτικά της φυλάκισης για παραβάτες χρήστες παράνομων ουσιών», η οποία χρηματοδοτήθηκε από τη ΣΑΕ Ε0918 με κωδικό αριθμό MIS 349337 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013. Μετά τη λήξη του Προγράμματος, ο ΟΚΑΝΑ προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη συνέχιση της λειτουργίας της Υπηρεσίας.

Η ίδρυση και λειτουργία των Υπηρεσιών Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης εντάσσεται στην λογική των εναλλακτικών μέτρων αντί της φυλάκισης για παραβάτες που κάνουν χρήση ναρκωτικών, που, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και μετά, έχει διαδοθεί και επικρατεί στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις που παρέχονται από την εν λόγω Υπηρεσία είναι οι εξής:

 • Αξιολόγηση και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ανηλίκους ή/και σε νεαρά άτομα που έρχονται σε επαφή με το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης στο στάδιο της σύλληψης και της αστυνομικής προανάκρισης για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, ανάλογα με τις ανάγκες τους.
 • Παροχή πληροφοριών στα πλαίσια των στρατηγικών για μείωση της βλάβης από το στάδιο της προανάκρισης.
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα μέλη της οικογένειας των συλληφθέντων ατόμων (αν κριθεί απαραίτητο από τις επικρατούσες συνθήκες) στο στάδιο της σύλληψης.
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα αστυνομικά στελέχη των συνεργαζόμενων Τμημάτων Ασφάλειας και άλλων αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν τον χώρο των εξαρτήσεων συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών εντός των Τμημάτων Ασφάλειας (ύπαρξη τηλεφωνικής γραμμής για άμεση και αποκλειστική επικοινωνία με την ΕΛ.ΑΣ, σε καθημερινή βάση 7.30πμ- 22.00μμ).
 • Αξιολόγηση, υποστήριξη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κινητοποίησης ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του ατόμου.
 • Αξιολόγηση, υποστήριξη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κινητοποίησης στα μέλη της οικογένειας των συλληφθέντων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τη δομή της εκάστοτε οικογένειας.
 • Διασύνδεση και παραπομπή σε Θεραπευτικούς Φορείς για τις εξαρτήσεις καθώς και με οποιαδήποτε άλλο φορέα κρίνεται αναγκαίος ανάλογα και με τις εξατομικευμένες ανάγκες του ατόμου ή/και του κοινωνικού του περιβάλλοντος.

Η Υπηρεσία απευθύνεται σε παραβάτες χρήστες παράνομων ουσιών, με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση, κατά τη σύλληψή τους, με σκοπό τη βραχεία ψυχολογική υποστήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους, την παραπομπή τους σε θεραπεία για την χρήση ουσιών και την πρόληψη μελλοντικής παραβατικότητητας.

Τα άτομα που μπορούν να επωφεληθούν από τις παρεμβάσεις της Υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

 • Να συλλαμβάνονται για παραβάσεις της περί ναρκωτικών νομοθεσίας
 • Να είναι ανήλικοι (13-18 ετών)
 • Να είναι άτομα 18-25 ετών, τα οποία συλλαμβάνονται για πρώτη φορά
 • Να είναι άτομα 18-25 ετών, τα οποία, αν και δεν συλλαμβάνονται για πρώτη φορά, οι προηγούμενες συλλήψεις τους αφορούν σε κατοχή ή διακίνηση μικροποσότητας για τη διευκόλυνση της χρήσης.
 • Οι υπηρεσίες παρέχονται στα άτομα ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας και εθνικότητας, τα οποία κάνουν πειραματική, περιστασιακή ή συστηματική χρήση παράνομων ουσιών.

 

Υπηρεσία Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης, Βαρβάκη 9, 11474, Αθήνα, Τηλ.: 210 6421114, Fax: 210 6446685, e-mail: esiservice@okana.gr.

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr