Κέντρα Υποδοχής, Ενημέρωσης & Προσανατολισμού

Η ανάγκη για αναβάθμιση του συστήματος αξιολόγησης των αναγκών των εξαρτημένων ατόμων που ζητούν θεραπεία, με σκοπό να παραπέμπονται στο καταλληλότερο κατά περίπτωση πρόγραμμα (του ΟΚΑΝΑ ή άλλων φορέων) αλλά και η ανάγκη για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα υποκατάστασης, οδήγησε τον ΟΚΑΝΑ στην ίδρυση μέσα στο 2002 του πρώτου Κέντρου Υποδοχής, Ενημέρωσης και Προσανατολισμού στην Αθήνα.

Το Νοέμβριο του 2011 ξεκίνησε η λειτουργία ενός αντίστοιχου Κέντρου στη Θεσσαλονίκη.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, που λειτουργούν μονάδες υποκατάστασης, την ευθύνη για όλα τα παραπάνω έχουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες των κατά τόπους Μονάδων.

Το Κέντρο Υποδοχής Ενημέρωσης και Προσανατολισμού είναι δομή άμεσης πρόσβασης, στην οποία δεν απαιτείται ραντεβού. Μέχρι πρότινος στο ΚΥΕΠ Αθήνας γινόταν η  υποβολή αιτήσεων για ένταξη και θεραπεία στις μονάδες υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ της Αττικής, η υποδοχή και ο προσανατολισμός των ενδιαφερομένων. 

Από τον Ιούνιο 2016, οι υπηρεσίες υποδοχής, ενημέρωσης και προσανατολισμού για εξαρτημένα άτομα παρέχονται από τη Μονάδα Υποκατάστασης Άμεσης Πρόσβασης. Στο ΚΥΕΠ Αθήνας εξακολουθούν να παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης στις οικογένειες εξαρτημένων ατόμων και υπηρεσίες ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού.

Αναλυτικότερα:

Για γονείς και συγγενείς

Στο Κ.Υ.Ε.Π λειτουργεί από το 2008 Πρόγραμμα Υποστήριξης Οικογένειας. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, παρέχονται στους γονείς, στους συγγενείς και σε άλλα σημαντικά πρόσωπα των εξαρτημένων ενημέρωση, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη.

Τα μέλη της οικογένειας, κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών τους, μπορούν να συμμετέχουν σε :

 • Συμβουλευτικές συναντήσεις γονέων, ζεύγους ή και ολόκληρης της οικογένειας
 • Συμβουλευτικές συναντήσεις με αδέλφια και άλλα σημαντικά πρόσωπα της οικογένειας
 • Ομάδες συμβουλευτικής και υποστήριξης γονέων
 • Βιωματικά σεμινάρια γονέων

Για το ευρύτερο κοινό και για επαγγελματίες ψυχικής υγείας

 • Πληροφόρηση για θέματα σχετικά με την εξάρτηση, τις δυνατότητες θεραπείας και επανένταξης των εξαρτημένων ατόμων στην Ελλάδα
 • Ενημέρωση για ανάληψη δράσεων στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του προβλήματος της εξάρτησης

Κέντρο Υποδοχής Ενημέρωσης και Προσανατολισμού (ΚΥΕΠ) Αθήνας- Πρόγραμμα Υποστήριξης & Προστασίας Οικογένειας
 

Διεύθυνση: Σοφοκλέους 48, ΤΚ 10552, Αθήνα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 5237255

 e-mail: kep@okana.gr

Η ραγδαία ανάπτυξη των Θεραπευτικών Μονάδων Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης της Εξάρτησης του ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη, από τον Σεπτέμβριο του 2011, οδήγησε τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου στη δημιουργία του Κέντρου Υποδοχής, Ενημέρωσης & Προσανατολισμού Θεσσαλονίκης (ΚΥΕΠΘ), με στόχο την αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα εξαρτημένα άτομα.

Πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία -στην παρούσα φάση- έχει στην ευθύνη της:

 • την υποδοχή -κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού- των ενδιαφερομένων για ένταξη σε Μονάδες Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης (ΜΟΘΕ), την παραλαβή των αιτήσεών τους και τη συμπλήρωση σύντομου ερωτηματολογίου,
 • την ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα υποκατάστασης, τα υπόλοιπα θεραπευτικά προγράμματα που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα και τη διάθεση σχετικού έντυπου υλικού,
 • την παραπομπή σε άλλα θεραπευτικά προγράμματα, ανάλογα με την ηλικία, τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου και τον τόπο διαμονής του,
 • τη δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή και την ενημέρωσή του, όταν πρόκειται να γίνει εισαγωγή στις ΜΟΘΕ
 • τη διαχείριση της λίστας αναμονής  και των αιτημάτων για κατ΄ εξαίρεση εισαγωγές, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την εισαγωγή στις ΜΟΘΕ,
 • την ενημέρωση για την πορεία της αίτησης του ενδιαφερόμενου, την παροχή σχετικών βεβαιώσεων, την παραπομπή του σε δομές άμεσης πρόσβασης, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας κ.ά.,
 • την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του οικογενειακού και ευρύτερου υποστηρικτικού περιβάλλοντος του ενδιαφερόμενου.

Στους στόχους του ΚΥΕΠΘ είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών προς τα εξαρτημένα άτομα με την οργάνωση των σχετικών υπηρεσιών εντός του ΟΚΑΝΑ αλλά και με τη δικτύωση και συνεργασία με θεραπευτικά προγράμματα, κοινωνικούς φορείς, υπηρεσίες υγείας και μη κυβερνητικές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης, που ασχολούνται με ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αναγεννήσεως 44Α, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 566134-135

email: kyepthes@okana.gr 

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr