Πρόληψη

O OKANA υλοποίησε την πρώτη συστηματική προσπάθεια εφαρμογής πολιτικής πρόληψης στη χώρα.

Στην Πρόληψη, ο ΟΚΑΝΑ έχει αναπτύξει σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τοπικούς φορείς, ένα δίκτυο Κέντρων Πρόληψης  των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας σε όλη την  επικράτεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα εποπτεύει επιστημονικά και αξιολογεί τα προγράμματα και τις δράσεις που εφαρμόζονται στα 75 Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

Τα Κέντρα Πρόληψης στοχεύουν:

  • στην ενδυνάμωση, υποστήριξη και εκπαίδευση των νέων για την υιοθέτησης μιας θετικής στάσης ζωής
  • στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε σχέση με τις εξαρτήσεις και τις εξαρτητικές συμπεριφορές
  • στη συμβουλευτική υποστήριξη της οικογένειας και την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου
  • στην ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα πρόληψης και υποστήριξης του παιδαγωγικού τους ρόλου
  • στην πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας.
Image
Πρόληψη
Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ