Δομές

Λίστα Δομών ΟΚΑΝΑ

Κατηγορία
Θεραπευτικό Πρόγραμμα «Αθηνά»
Κέντρο Πρόληψης Ν. Έβρου «Ελπίδα»
Κέντρο Πρόληψης Ν. Ρεθύμνου
ΜΟΘΕ Γ.Ν. Λαμίας
ΜΟΘΕ Ε.Α.Ν. Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ
Α' Θεραπευτική Μονάδα Υποκατάστασης Άμεσης Πρόσβασης
Β' Θεραπευτική Μονάδα Υποκατάστασης Άμεσης Πρόσβασης
ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) Αθήνας
Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) Θεσ/νίκης
Εξωτερικό Ιατρείο Συνταγογράφησης Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο "Η Αγία Ελένη"
Κέντρα Πρόληψης Δ. Αθηναίων «Αθηνά Υγεία» - Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Πολιάς» (5ο Διαμέρισμα)
Κέντρα Πρόληψης Δ. Αθηναίων «Αθηνά Υγεία» - Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Πρόμαχος» (2ο Διαμέρισμα)
Κέντρα Πρόληψης Δ. Αθηναίων «Αθηνά Υγεία» - Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Προναία» (3ο Διαμέρισμα) - Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Αφαία» (4ο Διαμέρισμα)
Κέντρα Πρόληψης Δ. Αθηναίων «Αθηνά Υγεία» - Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Εργάνη» (6ο Διαμέρισμα)
Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ