Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Ο ΟΚΑΝΑ (στο παρόν και Οργανισμός ή Φορέας) σέβεται την ανησυχία κάθε φυσικού προσώπου αναφορικά με την ιδιωτικότητά του. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ ή προσωπικών δεδομένων) των χρηστών των υπηρεσιών μας κατά την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα και τίθεται σε εφαρμογή δυνάμει της διάταξης των άρθρων 12-13 του ΓΚΠΔ.

Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ και το Ν.4624/2019, η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τύπο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας, τον τρόπο χρήσης και επεξεργασίας τους καθώς και με ποιον τα μοιραζόμαστε. Επιπροσθέτως, περιγράφει τα μέτρα που παίρνουμε για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Παρακαλείστε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική προκειμένου να κατανοήσετε και να λάβετε πλήρη γνώση του περιεχομένου αυτής και των δικαιωμάτων που απολαμβάνετε.

1. Τι περιλαμβάνει η έννοια των προσωπικών δεδομένων

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο τηλεφωνικός αριθμός, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου κλπ.

2. Τρόπος συλλογής των δεδομένων

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα του φορέα. Τα email που αποστέλλονται από και προς το φορέα μπορούν να διατηρούνται για τη βελτίωση της ποιότητας καθώς και την διασφάλιση των διαδικασιών για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Τα δεδομένα που θα συμπεριληφθούν σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την επικοινωνίας σας με το φορέα, διέπονται από τους σκοπούς και τρόπους επεξεργασίας της παρούσας.

3. Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Τα αιτούμενα εξ ημών προσωπικά δεδομένα σας  είναι τα ελάχιστα αναγκαία που χρειάζονται για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και δύνανται να περιλαμβάνουν εκ της φύσης των παρεχόμενων εξ ημών υπηρεσιών, ειδικές κατηγορίες δεδομένων (δεδομένα υγείας).

Α. ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα δεν πραγματοποιείται καμία συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρά μόνο των κατωτέρω δεδομένων καταγραφής, ήτοι κάθε φορά που ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής τα κάτωθι δεδομένα:

- Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται

- Η δημόσια διεύθυνση IP από την οποία γίνεται το αίτημα

- Η ημερομηνία και η ώρα του αιτήματος στο διακομιστή

- Η ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται

- Ο πόρος που ζητήθηκε.

Η προσωρινή αποθήκευση αυτού του λεγόμενου αρχείου καταγραφής διακομιστή είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας. Τα δεδομένα αυτά δεν προσωποποιούνται και διατηρούνται έως 6 μήνες. Διευθύνσεις IP από τις οποίες προέρχεται κακόβουλη δράση, αποθηκεύονται μόνιμα στο σύστημα ασφαλείας του ιστότοπου για λόγους ασφαλείας και αποτροπής επιπλέον επιθέσεων.

Β. ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εάν ο χρήστης θελήσει να χρησιμοποιήσει την φόρμα επικοινωνίας, τότε τα δεδομένα που τυγχάνουν συλλογής και επεξεργασίας είναι τα εξής:

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο (προαιρετική παροχή), δεδομένα υγείας (προαιρετική παροχή)

ΣΚΟΠΟΣ: Διεκπεραίωση του αιτήματος / Απάντηση / Παροχή πληροφοριών

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ: Ν. 3471/2006, άρθρο 11§1 & ΓΚΠΔ ,άρθρο 6 § 1 (α) :Συγκατάθεση.

Ο ενδιαφερόμενος δίνει συγκεκριμένη συγκατάθεση για τη διενέργεια της κάθε επικοινωνίας.

Αφού απαντήσουμε στο αίτημα σας, αποθηκεύουμε τις πληροφορίες από το αίτημά σας για 12 μήνες και μετά τις διαγράφουμε.

Γ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό newsletter, μοναδικό δεδομένο που επεξεργαζόμαστε είναι το e-mail σας για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας επιλέγοντας με θετική επισήμανση (tick ) «να λαμβάνω ενημερώσεις» και «έχω ενημερωθεί και αποδέχομαι τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου». (Ν. 3471/2006, άρθρο 11§1 & άρθρο 6 § 1 (α) ΓΚΠΔ)

Διατηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, να ζητήσετε τη διαγραφή τους ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για προωθητικούς σκοπούς.

Η συγκατάθεση χορηγείται για σαφείς και διακριτούς σκοπούς επεξεργασίας οι οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων και από τη στιγμή που τη χορηγείτε έχετε λάβει πλήρη γνώση αυτών. Παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης  ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

4. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Ο ΟΚΑΝΑ σε συμμόρφωση με τις επιταγές του ΓΚΠΔ και του Ν.4624/2019, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με θεμιτούς και διάφανους τρόπους, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια της επεξεργασίας.

Συλλέγουμε τα δεδομένα:

- για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα επεξεργαζόμαστε  κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

- που είναι αναγκαία και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας και όχι περισσότερα δεδομένα από όσα χρειάζονται.

Ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο συλλογής και την υπηρεσία για την παροχή της οποίας ζητήθηκε η συλλογή τους.  Σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών αποτελεί κατά κανόνα  η παροχή υπηρεσιών προς τον θεραπευόμενο / υποψήφιο θεραπευόμενο / τρίτο που επιθυμεί την πληροφόρησή του για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τον ΟΚΑΝΑ, η πληροφόρηση του καθώς και η επικοινωνία του με τον ΟΚΑΝΑ. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή από τις επαγγελματικές προδιαγραφές.

Ο ΟΚΑΝΑ έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί την παρούσα όποτε προκύπτει κάποια διαφοροποίηση στο περιεχόμενο αυτής που χρήζει γνωστοποίησης. Εάν ο φορέας επιθυμεί, να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για νέο σκοπό που δεν καλύπτεται από την παρούσα πολιτική, τότε θα σας γνωστοποιηθεί εκ νέου η παρούσα, για τη νέα χρήση, πριν από την έναρξη της επεξεργασίας και καθορίζοντας τους σχετικούς σκοπούς και τις συνθήκες επεξεργασίας. Όπου και όποτε είναι απαραίτητο, θα ζητηθεί  η προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τη νέα επεξεργασία.

5. Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης της ιστοσελίδας μας (εκτελούντες την επεξεργασία).

6. Δεδομένα που μοιραζόμαστε

Δεν πωλούμε, ενοικιάζουμε, εμπορευόμαστε ή αποκαλύπτουμε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα δεδομένα σας. Με την παροχή σας σε εμάς των δεδομένων σας, μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιήσουμε για τους ενδεδειγμένους σκοπούς.

Έχουμε, επίσης, τη δυνατότητα να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με φορείς παροχής υπηρεσιών που διατηρούμε για να εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας και στο πλαίσιο των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Οι συγκεκριμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται μέσω σύμβασης να δρουν μόνο με δική μας εντολή και να εξασφαλίζουν την προστασία και την ασφάλεια δεδομένων στον βαθμό που χρειάζεται. Δεν τους επιτρέπουμε να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για δικούς τους σκοπούς ή να τα διαθέτουν σε τρίτους εκτός αν είναι απαραίτητο να εκτελέσουν υπηρεσίες ή λειτουργίες για τον οργανισμό ή για να ανταποκριθούν σε νομικές απαιτήσεις. Ο ΟΚΑΝΑ δεν επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς.

Έχουμε τη δυνατότητα να αποκαλύψουμε δεδομένα για εσάς (i) εφόσον απαιτείται από τον νόμο ή πρόκειται για δικαστική απόφαση, ή (ii) εφόσον τεθεί θεμιτό αίτημα από τις αρχές επιβολής του νόμου.

7. Μεταφορές δεδομένων

Ο ΟΚΑΝΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας αποκλειστικά εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δεδομένα σας δεν μεταφέρονται σε καμία χώρα της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα χωρίς την ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας. Σε αντίθετη περίπτωση δεσμευόμαστε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία προστασίας δεδομένων, και συγκεκριμένα, τις νομικές απαιτήσεις για την επαρκή προστασία όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων εκτός της Ε.Ε.

8. Χρονική περίοδος διατήρησης δεδομένων

Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές διαφορές, πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμβατικές απαιτήσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες και ιστορική αρχειοθέτηση.

Ο ΟΚΑΝΑ διατηρεί τα προσωπικά σας  δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός συλλογής τους. Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

– Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Δεδομένα σας, τα οποία μας δίνετε με σκοπό να σας παρέχουμε υπηρεσίες, θα διατηρούνται για όσο χρειάζεται ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές. Εφόσον είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες σας, όπως απαιτείται, ακόμα και αν δεν χρειάζεται πλέον να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

9. Ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων

Ο ΟΚΑΝΑ έχει σε λειτουργία εύλογες πολιτικές και διαδικασίες ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Ωστόσο, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτα εγγυημένη ασφάλεια εναντίον όλων των απειλών. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Αυτά τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Επίσης κάνουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρούμε προσωπικά δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο τα δεδομένα είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημα του προσώπου ή μέχρις ότου το πρόσωπο ζητήσει την διαγραφή των δεδομένων του.

Ο ΟΚΑΝΑ διατηρεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, µεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας, όπως επιβάλλει η ισχύουσα νοµοθεσία. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το ΟΚΑΝΑ διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το εύρος το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

10. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων. Σε  περίπτωση που αυτό συμβεί, θα τροποποιηθεί και θα σας γνωστοποιηθεί εκ νέου η παρούσα με τη σχετική λογική, τη σημασία και τις συνέπειες της επεξεργασίας για το άτομο.

11. Widgets για κοινοποίηση περιεχομένου της ιστοσελίδας

Τα widgets από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Twitter χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας. Με την τυπική χρήση των widgets των κοινωνικών δικτύων σε ιστότοπους που επιτρέπουν την κοινή χρήση ή την απόκτηση περιεχομένου, τα δεδομένα από τους επισκέπτες σε αυτούς τους ιστότοπους μεταδίδονται στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο αν ο επισκέπτης έκανε κλικ στο κουμπί του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου ή συνδεθεί ως χρήστης στο κοινωνικό δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και τις επιλογές ρύθμισης του Facebook και του Twitter, για την προστασία του απορρήτου σας, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

http://www.facebook.com/about/privacy/ 

https://twitter.com/en/privacy 

12. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Ο ΟΚΑΝΑ στα πλαίσια της λειτουργίας του, ενεργεί σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας και τις επιταγές του Νόμου. Αναγνωρίζει και σέβεται τα ακόλουθα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:

Α. Δικαίωμα ενημέρωσης:  ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων μια σειρά από πληροφορίες, όπως είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας, οι σκοποί της επεξεργασίας, οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, οι αποδέκτες των δεδομένων, η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, ο χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων, το δικαίωμα καταγγελίας κοκ.

Β. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να λαμβάνει επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και η πρόσβαση σε μια σειρά από πληροφορίες. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1-3 του Ν.2690/1999 (Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας), «Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το κατά τις προηγούμενες παραγράφους δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.»

Γ. Δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.

Δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ε. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

ΣΤ. Δικαίωμα στη διαγραφή: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων, όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθησαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, όταν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη νομικής βάσης, όταν προβλέπεται από το νόμο η υποχρέωση διαγραφής. Το δικαίωμα μπορεί να περιορίζεται, όταν πρόκειται για δεδομένα που συλλέγονται για στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.

Ζ. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να λάβει ή να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων του, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σημειωτέον εστί ότι όλα τα προκείμενα δικαιώματα παρέχονται υπό το πρίσμα των περιορισμών-εξαιρέσεων της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 17 παρ. 3 στοιχ. β΄ έως ε΄ και 20 παρ. 3 Κανονισμού 2016/679 και άρθρα 31 έως 35 Ν. 4624/2019).

13. Επικοινωνία- Άσκηση δικαιωμάτων

Μπορείτε να ασκήσετε τα σχετικά δικαιώματα μέσω της συμπλήρωσης της αίτησης άσκησης δικαιωμάτων υποκειμένου των δεδομένων που παρέχουμε και της υποβολής της αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις του ΟΚΑΝΑ ή μέσω συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail dpo@okana.gr  Έπειτα από απαίτηση πρόσβασης στα δεδομένα, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας όπως απαιτεί ο ισχύων νόμος, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ενημέρωση του αιτούντος εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος. Τα αιτήματα ελέγχονται ως προς το μέγεθος και την επαναληψιμότητά τους ανά αιτούντα για πιθανή καταχρηστικότητα ώστε να παρέχονται στο ΟΚΑΝΑ  τα δικαιώματα του αρθ. 12 παρ. 5 του ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr , σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους που περιγράφονται στον ιστότοπο της Αρχής.

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας:

OKANA, Δ.Αβέρωφ 21, 10 433, Αθήνα Τ.210 889 8200

14. Γνωστοποίηση περίπτωσης παραβίασης δεδομένων

Όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο ΟΚΑΝΑ  ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων. Στην ανακοίνωση στο υποκείμενο των δεδομένων περιγράφεται με σαφήνεια η φύση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιέχονται τουλάχιστον οι πληροφορίες και τα μέτρα που λαμβάνει ο οργανισμός.

15. Πολιτική μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Οι υφιστάμενοι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης του ΟΚΑΝΑ έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να βοηθήσουν στην ταχύτερη, αμεσότερη και πιο ουσιαστική ενημέρωση του κοινού, βελτιώνοντας και διευκολύνοντας, παράλληλα, το διαμοιρασμό των πληροφοριών που αφορούν στις δράσεις και το έργο του, καθώς και την προώθηση της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του οργανισμού, του κοινού, των θεραπευόμενων και ωφελούμενων από τις δράσεις του.

Η διαχείριση του κάθε λογαριασμού του οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών γίνεται από το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Συνεργασιών, σε συντονισμό με την διοίκηση του οργανισμού. Η παρακολούθηση και διαχείριση των λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δεν είναι εφικτό να πραγματοποιείται 24 ώρες το 24ωρο. Οι κατευθύνσεις πολιτικής και οι όροι που δημοσιεύονται στη συνέχεια, αφορούν τόσο γενικότερες κατευθυντήριες αρχές και όρους χρήσης, όσο και επιμέρους, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε μέσου.

Η ενημέρωση και παρακολούθηση των λογαριασμών του ΟΚΑΝΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται ως επί το πλείστον σε καθημερινή βάση, ανάλογα με τις ανάγκες της τρέχουσας επικαιρότητας και της πορείας των δράσεων του οργανισμού. Ενημερώσεις και μηνύματα ενδέχεται να αναρτώνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης του ΟΚΑΝΑ δεν διατίθενται για την προώθηση, ούτε τη διαφήμιση επιχειρήσεων, ούτε γενικότερα για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης.

Οι χρήστες δύνανται να σχολιάζουν και να διατυπώνουν τις απόψεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις δημοσιεύσεις του ΟΚΑΝΑ, επιδεικνύοντας ωστόσο ευπρέπεια και σεβασμό στον τρόπο επικοινωνίας τους, τόσο με τον ΟΚΑΝΑ όσο και μεταξύ τους. Ο ΟΚΑΝΑ δεν φέρει ευθύνη για θέσεις, σχόλια και απόψεις, οι οποίες δεν αναρτώνται από τον ίδιο, ούτε για τυχόν αντιδράσεις που μπορεί να προκαλούν σε τρίτους. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή σχετικών θέσεων, σχολίων ή απόψεων κατά τρόπο που να υπονοεί ότι το περιεχόμενό τους αντανακλά τις απόψεις ή την επίσημη θέση του οργανισμού.

Ο ΟΚΑΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ή/και να αφαιρεί κείμενα, που περιέχουν:

  • Περιεχόμενο πορνογραφικό, απειλητικό, υβριστικό, ή προσβλητικό κατά της τιμής κατά μεμονωμένων ατόμων ή συγκεκριμένων ομάδων βάσει εθνοτικής/φυλετικής προέλευσης, θρησκείας/φύλου/σεξουαλικής προτίμησης ή γενετήσιου προσανατολισμού/αναπηρίας κ.λπ., και -γενικώς- φράσεις που εμπίπτουν στις ποινικά κολάσιμες πράξεις του ποινικού κώδικα.
  • Περιεχόμενο που προάγει τη βία, τον ρατσισμό και την μισαλλοδοξία.
  • Υλικό που παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας κατά τις κείμενες διατάξεις.
  • Αναφορές ή αναρτήσεις που περιέχουν ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, και ιδιαίτερα ειδικά δεδομένα υγείας φυσικών προσώπων ή δεδομένα που σχετίζονται με δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφάλειας ενός φυσικού προσώπου σύμφωνα με το αρ. 10 του ΓΚΠΔ.
  • Αναφορές ή γεγονότα που -εξ ορισμού- δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν.
  • Παραπομπές (links) σε διευθύνσεις ή και δημοσιεύματα άλλων ιστοσελίδων, καθώς και εκτενείς αναφορές που δεν σχετίζονται με το θέμα της εκάστοτε συγκεκριμένης ανάρτησης.
  • Ανεπιθύμητα μηνύματα τύπου «spam» ή υλικό διαφημιστικό/προωθητικό υπηρεσιών και προϊόντων.

Ο ΟΚΑΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στη διαγραφή οποιουδήποτε σχολίου εμπίπτει στις ανωτέρω απαγορεύσεις και να προβαίνει στον αποκλεισμό των χρηστών που παραβαίνουν συστηματικά και κατ’ επανάληψη τους ως άνω όρους.

Συνολικά ο ΟΚΑΝΑ, επιθυμεί την επικοινωνία μέσα από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο τη βέλτιστη ενημέρωση του κοινού του. Στο πλαίσιο αυτό, είναι διαθέσιμος να παρέχει κάθε πληροφορία που αφορά το σκοπό λειτουργίας του, τις δράσεις που αναλαμβάνει προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και τις αρμοδιότητές του, τηρώντας απαρέγκλιτα τους περιορισμούς που αναφέρονται παραπάνω. Ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι ο ΟΚΑΝΑ δεν επιθυμεί και δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τους υπάρχοντες μηχανισμούς διαχείρισης θεμάτων ή αιτημάτων που άπτονται της δραστηριότητάς του. Η αυτοπρόσωπη επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα και την συγκεκριμένη δομή του ΟΚΑΝΑ παραμένει ο πρωταρχικός και πλέον αξιόπιστος τρόπος ενημέρωσης του κοινού για τις δράσεις και τα προγράμματα που λειτουργούν υπό την αιγίδα του οργανισμού.

16. Ενημερώσεις-Τροποποιήσεις

Ο ΟΚΑΝΑ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή ενημέρωσης μέρους της παρούσας Πολιτικής οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών. Παρακαλείσθε να την ελέγχετε συχνά ώστε να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις της. Ωστόσο, σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών, θα δημοσιευθεί μια προειδοποίηση στην αρχική σελίδα και οι αλλαγές θα εφαρμοστούν 15 μέρες μετά τη δημοσίευση.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.5.2023

 

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr