Εθελοντισμός

Στον ΟΚΑΝΑ ισχύει από το 2012 Πλαίσιο Προσφοράς Εθελοντικής Εργασίας σε δομές και υπηρεσίες του Οργανισμού.

Η αξιοποίηση εθελοντών από τον ΟΚΑΝΑ έχει ως στόχο:

  • Την κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών του Οργανισμού σε επίπεδο τόσο κεντρικού συντονισμού όσο και παροχής υπηρεσιών των επιμέρους δομών του
  • Την ενθάρρυνση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Στα παρακάτω συνημμένα μπορείτε να δείτε το Πλαίσιο Εθελοντισμού καθώς και την αίτηση, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης & Εποπτείας ΟΚΑΝΑ (Ευδόξου 25, Νέος Κόσμος, Αθήνα, τηλέφωνα: 210 9245745, 210 9215750) ή να αποστείλουν συμπληρωμένη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kee@okana.gr.

Δωρεές - Χορηγίες

Ο ΟΚΑΝΑ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο λειτουργίας του, μπορεί να αξιοποιεί πόρους προερχόμενους από ιδιώτες είτε με τη μορφή της δωρεάς είτε με τη μορφή της χορηγίας.

Το ισχύον πλαίσιο για την αναζήτηση και αποδοχή δωρεών/χορηγιών εγκρίθηκε με την απόφαση του θέματος 7 της 142ης /19-1-2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Οργανισμού.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις βασικές αρχές που θα πρέπει να τηρούνται κατά την αποδοχή οποιασδήποτε μορφής παροχών προς τον Οργανισμό.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα ανταποδοτικά οφέλη ανάλογα με τα επίπεδα χορηγίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Συνεργασιών, στα τηλέφωνα 210 8898258 και 210 8898285 ή να στείλετε μήνυμα στο press@okana.gr .

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ