Πρόγραμμα Γονεϊκής Στήριξης και Προστασίας Εξαρτημένων

 

Το Πρόγραμμα παρέχει ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε εξαρτημένους γονείς και στα παιδιά τους, αναφορικά με το γονεϊκό τους ρόλο, τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που προκύπτουν από αυτόν, ενώ παράλληλα το προσωπικό μεριμνά για την ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας.

Το Πρόγραμμα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στα μέλη των δομών του ΟΚΑΝΑ, που  διανύουν κάποιο από τα στάδια της εγκυμοσύνης ή/και γονείς που έχουν ήδη ανήλικα τέκνα καθώς και σε «σημαντικούς άλλους» οι οποίοι εμπλέκονται στην ανατροφή των παιδιών. Συγκεκριμένα, μέσω των παρεμβάσεων του προγράμματος, επιδιώκεται η γέννηση υγιών παιδιών, η υποστήριξη της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου των ωφελούμενων, η συγκράτηση (των γονέων) στα θεραπευτικά προγράμματα του ΟΚΑΝΑ, η αποφυγή της ιδρυματοποίησης παιδιών που φιλοξενούνται σε Κέντρα Παιδικής Προστασίας καθώς και η δυνατότητα των γονέων να διαχειρίζονται προς όφελός τους,  τα κοινωνικά και δημόσια αγαθά που τους προσφέρει η πολιτεία.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Οικογενειακός Προγραμματισμός    

Ορθή ενημέρωση των ωφελουμένων σε ζητήματα πρόληψης ανεπιθύμητων κυήσεων και σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων

 • Εγκυμοσύνη    

Συμβουλευτική σε ζητήματα που αφορούν στην κύηση.

Κινητοποίηση της εγκύου για την τέλεση των προγεννητικών εξετάσεων στα Δημόσια Μαιευτήρια.

Κινητοποίηση του οικογενειακού/υποστηρικτικού περιβάλλοντος της εγκύου.

Συνεργασία με το τμήμα της Επιδοματικής και Ασφαλιστικής μέριμνας της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Διασύνδεση για άμεση παραπομπή και  φιλοξενία κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης των άστεγων γυναικών ή όσων διαβιούν σε επισφαλές περιβάλλον. 

 • Περιγεννητική Φάση  

Συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την εξασφάλιση ενός ασφαλούς οικογενειακού περιβάλλοντος για τα παιδιά.

Φροντίδα Γονέων με ανήλικα παιδιά

Συμμετοχή σε ομάδες γονέων με σκοπό την ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου.

Πραγματοποίηση οικογενειακών συνεδριών  και συμβουλευτικής.

Συνεργασία με Βρεφονηπιακούς σταθμούς για την φιλοξενία των παιδιών τους.

Ενημέρωση και κινητοποίηση των γονέων σχετικά με τις υπάρχουσες κοινωνικές, υγειονομικές και προνοιακές παροχές.     

Διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης.

Ψυχοεκπαιδευτικές δράσεις για τα παιδιά των γονέων /μελών ΟΚΑΝΑ.

Συνεργασία με επαγγελματίες από τους χώρους φιλοξενίας των παιδιών ή με τα πρόσωπα φροντίδας τους.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Μεσογείων 152  Αθήνα, ΤΚ 11527

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 5200719 και 210 5200709

Ώρες λειτουργίας: 08:00-20:00

email: goneiki.ath@okana.gr

 

φγζξζν

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Συμβουλευτική υποστήριξη και ψυχοθεραπεία εξαρτημένων γονέων ( ατομικές/ οικογενειακές συνεδρίες, ομαδική θεραπεία) καθώς και σε μέλη της ευρύτερης οικογένειας επικεντρωμένη στο γονεϊκό ρόλο.
 • Εκτίμηση και αξιολόγηση των ψυχοσυναισθηματικών/αναπτυξιακών  αναγκών των παιδιών, θεραπευτική παρέμβαση και διασύνδεση για παραπομπή σε αντίστοιχους φορείς, αν κριθεί αναγκαίο.
 • Παροχή πληροφοριών, ενημέρωση και συμβουλευτική σχετικά με την κύηση, τα διάφορα στάδιά της και τη μετέπειτα φροντίδα του νεογνού.
 • Προγραμματισμός για τη διενέργεια των απαραίτητων εμβολιασμών των νεογνών και των παιδιών.
 • Οικογενειακός Προγραμματισμός . Ορθή ενημέρωση των γονέων σε ζητήματα πρόληψης ανεπιθύμητων κυήσεων και σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων, γυναικολογικής φροντίδας.
 • Υλοποίηση δράσεων σχετικά με την εύρεση εργασίας, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Ενημέρωση και παραπομπή σε υπηρεσίες κοινωνικών και πολιτισμικών παροχών.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Αναγεννήσεως 44Α Θεσσαλονίκη, ΤΚ5462

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310545336 και 2310550003

Ώρες Λειτουργίας: 08:00-20:00

email: goneiki.thes@okana.gr

κξγηξγγ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για το γονέα:

 • Συμβουλευτική Γονέων και Κηδεμόνων & διαδικτυακά μέσω skype/zoom.
 • Ομάδα Γονέων & διαδικτυακά μέσω skype/zoom.
 • Οικογενειακή Θεραπεία.
 • Διασύνδεση με υπηρεσίες Πρόνοιας (Κοινωνικό παντοπωλείο, Συσσίτιο, Δημοτική ιματιοθήκη, Κοινωνικό φαρμακείο, Κέντρα Κοινότητας).
 • Ενημέρωση για προνοιακά επιδόματα (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, στέγασης, παιδιού κα.) και άλλες κοινωνικές παροχές (επίδομα θέρμανσης, ψηφιακής μέριμνας, ΔΕΥΑ κ.α.)
 • Ενημέρωση για Προγράμματα εργασίας και εκπαίδευσης (ΟΑΕΔ).
 • Διασύνδεση με Συμβουλευτικό Κέντρο για τη Βία κατά των Γυναικών.
 • Διασύνδεση με Νομική Υπηρεσία.
 • Δικτύωση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς ομάδες.
 • Αξιολόγηση υγείας.
 • Συμβουλευτικά, ενημερωτικά σεμινάρια σε θέματα αγωγής υγείας (διατροφή, μέτρων προφύλαξης)
 • Παροχή πρώτων βοηθειών.

Για το παιδί:     

 • Διάγνωση  για γνωστικά, συναισθηματικά  ή συμπεριφορικά ελλείμματα
 • Θεραπεία Παιδιών & Εφήβων (Παιγνιοθεραπεία, Ομάδες  εφήβων, Βιωματικές Ομάδες)
 • Παραπομπή σε φορείς Αξιολόγησης (ΚΕΣΥ, Ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες)
 • Λογοθεραπεία - αξιολόγηση και παρέμβαση σε παιδιά, εφήβους ή ενηλίκους (και διαδικτυακά μέσω skype/zoom)
  • Διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής
  • Μαθησιακές δυσκολίες
  • Δυσλεξία
  • Διαταραχές επικοινωνίας
  • Νοητική υστέρηση
  • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
  • Σύνδρομα ( Σύνδρομο Down)
  • Διαταραχές αυτιστικού  φάσματος
  • Αναπτυξιακές διαταραχές
  • Νευρολογικές διαταραχές κ.ά.
 • Ειδική Διαπαιδαγώγηση. Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ενίσχυση δεξιοτήτων μάθησης και ικανοτήτων επικοινωνίας.
 • ΚΟΔΗΠ  (Βρεφικοί παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κατασκηνώσεις)
 • Ενημέρωση  παιδικών παραστάσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
 • Παρακολούθηση και προγραμματισμό εμβολίων

Για την εγκυμονούσα:

 • Οικογενειακός Προγραμματισμός. Πρόληψη ανεπιθύμητων κυήσεων, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα κ.α.
 • Ενημέρωση, συμβουλευτική για όλη την πορεία της εγκυμοσύνης και την μετέπειτα φροντίδα του νεογνού. Προγραμματισμός των ιατρικών ραντεβού.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Αλ. Υψηλάντου 177 Πάτρα, ΤΚ: 26225

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2610 270318

Ώρες λειτουργίας: 08:00-20:00

Email: goneiki.patra@okana.gr

Skype: Γονεϊκή/Goneiki

μ κ. β'ιι

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr