Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ)

Για να μεταβείτε απευθείας στην ιστοσελίδα του ΕΚΚΕΕ πατήστε εδώ

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΚ) του ΟΚΑΝΑ πιστοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) το 1998 και έλαβε νέα πιστοποίηση ως Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ), το 2002. Παράλληλα με την έδρα του ΕΚΚΕΕ στην Αθήνα, o OKANA δημιούργησε και λειτουργούσε παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των απεξαρτημένων ή/και υπό απεξάρτηση ατόμων στη Βόρεια Ελλάδα.

Η τελευταία πιστοποίηση του ΕΚΚΕΕ του ΟΚΑΝΑ έγινε βάσει της ΚΥΑ  Αρ. 9.16034/οικ.3.2816, ΦΕΚ Β΄2049/2009, σύμφωνα με την οποία, τα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και τα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, παρείχαν  ολοκληρωμένες υπηρεσίες προκατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης, και συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.).

Σήμερα στο ΕΚΚΕΕ Αθήνας υλοποιούνται μη επιδοτούμενα Δημιουργικά Εργαστήρια διαχείρισης ελεύθερου χρόνου, διάρκειας περίπου 10 μηνών σε ποικίλα αντικείμενα, μόνιμα και έκτακτα. Τα εργαστήρια υλοποιούνται από το μόνιμο προσωπικό του ΕΚΚΕΕ και άλλων δομών του ΟΚΑΝΑ καθώς και από εθελοντές – εκπαιδευτές.

              Στο ΕΚΚΕΕ λειτουργούν:

Δημιουργικά Εργαστήρια

  • Μόνιμα: από τα στελέχη του ΕΚΚΕΕ (Ψηφιακή Φωτογραφία, φωτογραφική Λέσχη «Σαν Φως», Σκάκι)
  • Έκτακτα: Ανάλογα με την προσφορά από εθελοντές και τη ζήτηση από τους ενδιαφερόμενους – μέλη των ΜΟΘΕ του ΟΚΑΝΑ (Η/Υ, Κατασκευές με ανακυκλούμενα υλικά).

Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Λαμβάνοντας υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετούμενων και τις προσφερόμενες από την αγορά εργασίας δυνατότητες, οι Συνοδευτικές Υπηρεσίες περιλαμβάνουν δράσεις και δέσμες ενεργειών  με στόχο την ενεργοποίηση, ενδυνάμωση και προετοιμασία των ωφελούμενων για την κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη.

Γραφείο ΡΟΤΑ

Ενημέρωση για πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κοιν.Σ.Επ., Κοι.Σ.Εν.), προώθηση στην απασχόληση.

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Ελληνική και ξένη λογοτεχνία, Ιστορία, Θέατρο, Ποίηση, Ζωγραφική, Φωτογραφία, Παιδική λογοτεχνία, Κόμικς, περιοδικές συλλογές και πολλά άλλα.

Αναγνωστήριο 

Ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα που χρησιμοποιείται από τα μέλη για μελέτη ή για ενισχυτική διδασκαλία.

Πρακτική Άσκηση Επαγγελματιών Υγείας

Στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης των μελών του, της ενθάρρυνσης και της καλλιέργειας κινήτρου για την προστασία και την ενίσχυση του θεραπευτικού αποτελέσματος, το ΕΚΚΕΕ παρέχει επίσης στα μέλη των προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ τα εξής:

  • Υποστήριξη για τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων: παρέχεται επί τόπου υποστήριξη για την ηλεκτρονική καταχώριση στις πλατφόρμες της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και για την έκδοση εγγράφων ταυτοποίησης.
  • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου: τα μέλη ενθαρρύνονται να απασχολούνται στους χώρους του ΕΚΚΕΕ με τα αντικείμενα της επιλογής τους και εκτός του εργαστηριακού πλαισίου, εντός του εργασιακού ωραρίου.
  • Διαμεσολάβηση για υποτροφίες: το ΕΚΚΕΕ διαμεσολαβεί για τη χορήγηση υποτροφιών στα μέλη του από συνεργαζόμενους φορείς εκπαίδευσης, που χορηγούν υποτροφίες σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα.
  • Οργανωμένες δραστηριότητες εκτός δομής: στο ΕΚΚΕΕ διοργανώνονται εξορμήσεις για φωτογράφιση σε γειτονιές της πόλης, επισκέψεις για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και εκθέσεων, εκδρομές κ.ά.

Προβολή των παραγόμενων έργων

Το ΕΚΚΕΕ διοργανώνει εκδηλώσεις, συντονίζει τη συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις και εκδίδει λευκώματα και άλλα έντυπα για την προβολή των έργων των μελών του.

Διαθέτει άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά και τεχνικά μέσα, (έξι αίθουσες στην Αθήνα δυναμικότητας 90 ατόμων), για την κατάρτιση των μελών σε νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε τεχνικές λήψης φωτογραφίας και εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα, επεξεργασία εικόνας.

Στο παρελθόν το ΕΚΚΕΕ παρείχε κατάρτιση σε επαγγέλματα που αφορούσαν:

  • Σε νέες τεχνολογίες όπως: ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τεχνικές λήψης φωτογραφίας και εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα, επεξεργασία εικόνας.
  • Τεχνικά επαγγέλματα: κηποτεχνική, τεχνίτες φυσικού αερίου, βοηθός ηλεκτρολόγου, βοηθός υδραυλικού, μηχανικοί αυτοκινήτων, μεταποίηση ενδυμάτων.
  • Καλλιτεχνικά επαγγέλματα: σχεδιασμός και κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων, μεταξοτυπία, αγιογραφία, βιτρώ, σχεδίαση – μακέτα κοσμήματος με χρήση νέων τεχνολογιών, καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, κατασκευή και πώληση διακοσμητικών ειδών, ανθοδετική, μουσική, δημοσιογραφική ομάδα και δημιουργική γραφή.
  • Οικολογικά περιβαλλοντικά επαγγέλματα: τυποποίηση, συσκευασία και προώθηση βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων, βιολογικές καλλιέργειες.

Η ευαισθητοποίηση των επαγγελματικών φορέων, των επιχειρήσεων και των εργοδοτών σε θέματα προώθησης στην αγορά εργασίας και αποτελεσματικής επαγγελματικής ενσωμάτωσης των καταρτιζόμενων, μέσω και της αξιοποίησης από την πλευρά τους των ειδικών κινήτρων που έχει θεσπίσει η Πολιτεία (Προγράμματα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) ή προγράμματα επιδότησης θέσεων εργασίας της ΔΥΠΑ για μακροχρόνια ανέργους, αποτελεί κύριο τομέα της δραστηριότητας του ΕΚΚΕΕ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πύρλας 29 Τ.Κ.1145, Πατήσια, Αθήνα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 8544820 και 8542936

fax: 210 8544819

email: ekek@okana.gr

www.okanaekkee.gr

 

 

 

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr