ΕΣΠΑ 2007 - 2013

O Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) έχει λάβει Διαχειριστική Επάρκεια από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥτΥΚΑ) για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων τύπου Β (έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο) και τύπου Γ (για ειδικές δράσεις).

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως σήμερα έχουν εγκριθεί και υλοποιούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας 13, με συγχρηματοδότηση 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 15% από Εθνικούς Πόρους οι ακόλουθες πράξεις :

Προϋπολογισμός: 1.230.000,00 €
Κωδικός Αριθμός MIS: 339499

Στόχοι:

 •  η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού γύρω από το θέμα των εξαρτήσεων
 •  η έγκυρη πληροφόρηση των νέων σχετικά με τη χρήση και τους κινδύνους από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
 •  η πληρέστερη ενημέρωση γύρω από τις υπάρχουσες δομές, πρόληψης, μείωσης της βλάβης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης και των υπηρεσιών που προσφέρουν σε ολόκληρη τη χώρα
 •  η καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος των εξαρτημένων και υπό απεξάρτηση ατόμων και η διευκόλυνση της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης : 20/6/2011-30/9/2015

  Η επιστημονική ομάδα της πράξης, στο πλαίσιο του υποέργου 1:

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης : 5/5/2015-30/9/2015 

Στο πλαιίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε έρευνα σχετικάμε την εικόνα και την αντίληψη που έχει ο γενικός πληθυσμός για τις ουσίες, τη χρήση, τους χρήστες και την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας πατώντας εδώ.


ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΜΕ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης : 1/11/2012-28/2/2013.

Πραγματοποιήθηκαν 4 κύκλοι κατάρτισης, των 20 ωρών ο καθένας (3 στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη) το διάστημα από 17/12/2012 έως 31/01/2013. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 70 υπεύθυνοι δομών και στελέχη του ΟΚΑΝΑ
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4:  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης : 28/8/2012-30/9/2015

Πατήστε εδώ για να δείτε τα συνοπτικά συμπεράσματα της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης της Πράξης.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την Τελική Έκθεση Αξιολόγηση της Πράξης.

Προϋπολογισμός: 1.760.000,00 €
Κωδικός Αριθμός MIS: 339476

Στόχοι:

 •  η προστασία της δημόσιας υγείας και της ατομικής υγείας του χρήστη εξαρτησιογόνων ουσιών
 •  η μείωση της βλάβης από τη χρήση ουσιών, η πρόληψη της επιδείνωσης της υγείας των χρηστών, η τροποποίηση της συμπεριφοράς των ενεργών χρηστών, η κινητοποίηση τους για την προάσπιση της σωματικής τους υγείας και για τη συμμετοχή τους σε θεραπευτικά προγράμματα και η γενικότερη υιοθέτηση στάσεων και πρακτικών που ευνοούν το ατομικό συμφέρον αλλά και το κοινωνικό σύνολο
 •  η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ψυχοκοινωνικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων που παρέχονται στα άτομα με διαταραχές χρήσης ουσιών.

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ'': Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Παροχής Βοήθειας στους ενεργούς χρήστες για την πρόληψη και τη μείωση της βλάβης από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 15/10/2011- 31/12/2014

Στο πλαίσιο του υποέργου έγινε:

Προσέγγιση - ενημέρωση ενεργών χρηστών από τους «Jobistes» με τη συμμετοχή 225 jobistes στην Αθήνα και 143 στη Θεσσαλονίκη.

Σύνολο Προεργαζόμενων ΧΕΝ : 2663 Αθήνα και 1661 Θεσσαλονίκη (Συγκέντρωση αντίστοιχου αριθμού ερωτηματολόγιων (4.324) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Συνολικός αριθμός ΚΙΤ για ασφαλή χρήση που διανεμήθηκε: 4.324. Συνολικός αριθμός συρίγγων: 86.480 και προφυλακτικών: 8648

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο για τους χρήστες στην Αθήνα και το αντίστοιχο για τη Θεσσαλονίκη

Δείτε εδώ το απολογιστικό φυλλάδιο της "Χιονοστιβάδας"

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Λειτουργία Υπηρεσίας «Δουλειά στο Δρόμο» (Streetwork) στην Θεσσαλονίκη». Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 15/11/2011 - λήξη 28/2/2015.

Στο πλαίσιο του υποέργου:

πραγματοποιήθηκαν 4.986 επαφές με ενεργούς χρήστες εκτός δομής, στους οποίους διανεμήθηκαν 23.208 καθαρές σύριγγες και 6.350 προφυλακτικά.

Εντός δομής καταγράφηκαν 274 μέλη (236 άνδρες και 38 γυναίκες). Η μέση ηλικία των καταγραφέντων ήταν 37,13 έτη. Το 70,2% των ατομικών ιστορικών περιείχαν σημαντικά ψυχιατρικά και σωματικά νοσήματα.

Σε αυτή τη φάση, μετά, δηλαδή,την ολοκλήρωση της πράξης, η υπηρεσία streetwork στη Θεσσαλονίκη, διατηρείται σε υπολειτουργία λόγω της ελλιπούς στελέχωσης, μετά τη λήξη των συμβάσεων των εξωτερικών συνεργατών. 

Στο πλαίσιο του υποέργου δημιουργήθηκε ενημερωτικό υλικό για τους χρήστες στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ρώσικα, Αραβικά, Φαρσί και Παστούν για τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Δείτε τα φυλλάδια: Ελληνικά/ΑγγλικάΕλληνικά/ΓαλλικάΡώσικα/ΦαρσίΑραβικά/Παστούν

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : Οργάνωση και λειτουργία Εποπτευόμενου σταθμού στην Αθήνα για την προστασία της υγείας των ενεργών χρηστών, έγκαιρης παρέμβασης για την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας (Overdose) και προετοιμασίας ένταξης σε προγράμματα θεραπείας. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 1/07/2012 - 30/04/2015

Η λειτουργία του Εποπτευόμενου Σταθμού ανεστάλη τον Ιούλιο 2014 εξαιτίας ζητημάτων που ανέκυψαν ως συνέπεια της έλλειψης σχετικού νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης. Ο ΟΚΑΝΑ εργάζεται για την εκπόνηση του θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη εκ νέου λειτουργία του.

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του Εποπτευόμενου Σταθμού "Οδυσσέας" από την περίοδο της λειτουργίας του.

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : Εξωτερική αξιολόγηση πράξης. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 20/8/2012 - λήξη 30/04/2015

Πατήστε εδώ για να δείτε τα συνοπτικά συμπεράσματα της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης της Πράξης.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την Τελική Έκθεση Αξιολόγηση της Πράξης.

Προϋπολογισμός: 1.500.000,00 €
Κωδικός Αριθμός MIS: 349337

Στόχοι: Η εξασφάλιση θεραπευτικών υπηρεσιών για χρήστες που συλλαμβάνονται και η δυνατότητα απεξάρτησης αντί για έκτισης ποινής ώστε ο χρήστης να μπορεί να ακολουθήσει επανενταξιακές διαδικασίες.

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Οργάνωση και λειτουργία εναλλακτικών της φυλάκισης προγραμμάτων θεραπείας για παραβάτες χρήστες παράνομων ουσιών στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη». Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 1/6/2012 έως 30/04/2015.

Υλοποιήθηκαν τέσσερα (4) προγράμματα επιμόρφωσης υπαλλήλων υπηρεσιών παραπομπών σε προγράμματα θεραπείας εναλλακτικών της φυλάκισης: Δυο (2) στην Αθήνα, 21-30/10/2013 και 27-31/5/2013 και δυο (2) στη Θεσσαλονίκη, 4-8/11/2013 και 20-24/1/14 που συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε 3-7/2/14. Το κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης ήταν διάρκειας 35 εκπαιδευτικών ωρών και εκπαιδεύτηκαν σε αυτά 7 περίπου άτομα την κάθε φορά.

Τον Ιανουάριο του 2013 ξεκίνησε η λειτουργία της Υπηρεσίας Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η Υπηρεσία απευθύνεται σε ανήλικους ηλικίας 13 έως 18 ετών που συλλαμβάνονται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και σε νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών που έχουν συλληφθεί για πρώτη φορά για τον ίδιο λόγο. Η πρωτοποριακή -για τα ελληνικά δεδομένα- Υπηρεσία έχει ως στόχο πρωτίστως την έγκαιρη παρέμβαση και τη ψυχολογική υποστήριξη κατά τη σύλληψη των νεαρών χρηστών των ιδίων και των οικογενειών τους και παράλληλα την αξιολόγηση, κινητοποίηση και παραπομπή τους σε θεραπευτικά προγράμματα προκειμένου να προληφθεί μελλοντική παραβατικότητα και να επιτευχθεί ο απεγκλωβισμός τους από τη χρήση ουσιών. Η λειτουργία της Υπηρεσίας στην Αθήνα συνεχίζεται και σήμερα μετά τη λήξη της πράξης ενώ της Θεσσαλονίκης έχει προσωρινά ανασταλεί. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία και των δυο προγραμμάτων είναι η επαρκής στελέχωσή τους με το απαιτούμενο προσωπικό.

Δείτε τα φυλλάδια του προγράμματος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, πατώντας εδώ και εδώ.
Δείτε την αφίσα του προγράμματος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, πατώντας εδώ και εδώ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Εξωτερική αξιολόγηση πράξης». Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 24/9/2013 - 30/4/2015

Πατήστε εδώ για να δείτε τα συνοπτικά συμπεράσματα της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης της Πράξης.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της Πράξης.

Προϋπολογισμός: 2.247.000,00 €
Κωδικός Αριθμός MIS: 349600

Στόχοι:

 •  η δυνατότητα απεξάρτησης κατά τη διάρκεια έκτισης της ποινής ώστε ο χρήστης να αποφυλακίζεται «ελεύθερος ουσιών» και να μπορεί να ακολουθήσει επανενταξιακές διαδικασίες
 •  η μείωση της χρήσης ουσιών, της υποτροπής, των επικινδύνων συμπεριφορών σε σχέση με τη χρήση ουσιών και συνεπώς μείωση της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών και της παραβατικής συμπεριφοράς
 •  η βελτίωση της ασφάλειας μέσα στις φυλακές μέσα από τη μείωση αποδιοργανωτικών και ιδρυματοποιημένων συμπεριφορών των κρατουμένων
 •  η μείωση των προβλημάτων που σχετίζονται με την χρήση ουσιών στο περιβάλλον της φυλακής (π.χ. διακίνηση παράνομων ουσιών)
 •  η μείωση των θανάτων κρατουμένων από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Οργάνωση και λειτουργία θεραπευτικής μονάδας χορήγησης υποκαταστάτων στις φυλακές Κορυδαλλού και Πάτρας για κρατούμενους παραβάτες του Νόμου περί ναρκωτικών (υπόδικους –κατάδικους).  Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 15/10/2011 – 28/2/2015

Τον Αύγουστο του 2014 ξεκίνησε η λειτουργία του προγράμματος υποκατάστασης στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα και το Νοέμβριο του 2014 ξεκίνησε η λειτουργία του προγράμματος στις φυλακές Κορυδαλλού. Η λειτουργία και των δύο προγραμμάτων συνεχίζεται και σήμερα μετά τη λήξη της πράξης. Στην πλήρη ανάπτυξή του το κάθε πρόγραμμα θα μπορεί να εξυπηρετεί 150 άτομα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη ανάπτυξη των προγραμμάτων η επαρκής στελέχωσή τους με το απαιτούμενο προσωπικό.

Δείτε το φυλλάδιο του προγράμματος πατώντας εδώ

Δείτε τις αφίσες του προγράμματος: αφίσα 1 και αφίσα 2

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Εξωτερική αξιολόγηση πράξης. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 27/9/2013 έως 28/2/2015

Πατήστε εδώ για να δείτε τα συνοπτικά συμπεράσματα της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης της Πράξης.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της Πράξης.

Προϋπολογισμός: 1.488.000,00 €
Κωδικός Αριθμός MIS: 337862

Στόχος: Το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής και της Δημοτικής Αστυνομίας να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν καλύτερα κατά την εκτέλεση του έργου τους τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι χρήστες και να εφαρμόσει κατάλληλες πρακτικές.

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Επιστημονικός σχεδιασμός προτύπων εξειδικευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης και συγγραφή και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 1/07/2012 - 31/07/2015.

Στο πλαίσιο του υποέργου:

Επιμορφώθηκαν συνολικά 75 εκπαιδευτές  σε κύκλους σεμιναρίων 16 ωρών

Έγινε πιλοτική εφαρμογή 2ωρου επιμορφωτικού προγράμματος στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας σε 157 εκπαιδευόμενους αστυνομικούς.

Δημιουργήθηκε εξειδικευμένο επιστημονικό εγχειρίδιο με τίτλο «Εγχειρίδιο Ήπιας Αστυνόμευσης των Εξαρτημένων». Αναμένεται η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής του εφαρμογής για να αναρτηθεί.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Προγράμματα επιμόρφωσης αστυνομικών σε θέματα εξαρτήσεων και σε πρακτικές ήπιας αστυνόμευσης. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 1/1/2013 - 30/04/2015

Στο πλαίσιο του υποέργου πραγματοποιήθηκαν 4 κύκλοι επιμόρφωσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Λάρισα, Λαμία, Ιωάννινα, Πάτρα, Τρίπολη, Ηράκλειο και Κοζάνη.

Επιμορφώθηκαν συνολικά 850 αστυνομικοί

Συνολικός αριθμός ωρών επιμόρφωσης: 2.112

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : Εξωτερική αξιολόγηση πράξης. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 18/11/2013 - 31/07/2015

Προϋπολογισμός: 1.430.000,00 €
Κωδικός Αριθμός MIS: 357502

Στόχοι: Υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης από στελέχη του ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων Πρόληψης με στόχο την προστασία της υγείας του πληθυσμού, τη μείωση της βλάβης και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων σε ειδικές κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού και ενεργούς χρήστες, την αντιμετώπιση ψυχιατρικών διαταραχών των εξαρτημένων, την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης : 1/7/2012 - 30/04/2015

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εκπαίδευση στελεχών του ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων Πρόληψης των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας σε μεθόδους έγκαιρης παρέμβασης σε κοινωνικές ομάδες (ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ, ενεργοί χρήστες) με στόχο την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών». Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 1/7/2012 έως 30/6/2013.

Στο πλαίσιο του υποέργου 1 υλοποιήθηκαν τμήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με θεματικές:
«Εκπαίδευση για την εφαρμογή παρεμβάσεων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της κοινότητας (Μετανάστες, παλιννοστούντες, κοινωνικές ομάδες με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (τσιγγάνοι), φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες, εκδιδόμενες γυναίκες, φορείς HIV/AIDS κ.α.)»
«Εκπαίδευση για την εφαρμογή παρεμβάσεων πρόληψης σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ»
«Εκπαίδευση σε παρεμβάσεις πρόληψης και μείωσης της βλάβης σε ενεργούς χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών».
Ανά θεματική εκπαιδεύθηκαν 75 άτομα.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Οργάνωση και υλοποίηση των νέων προγραμμάτων πρόληψης στην κοινότητα και στο δρόμο από τον ΟΚΑΝΑ, τα Κέντρα Πρόληψης και το Πρόγραμμα Αυτοβοήθειας στη Θεσσαλονίκη.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 1/10/2012 έως 30/4/2015.

Στο πλαίσιο του υποέργου 2, υλοποιήθηκαν δράσεις συνεργασίας με την πανεπιστημιακή κοινότητα, οι οποίες είχαν ως στόχο την ενημέρωση των φοιτητών σε θέματα εξάρτησης και την ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας στο σύνολό της:

 • «Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις εξαρτήσεις» στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας (ΕΚΠΑ), στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά. Δείτε εδώ τη σχετική αφίσα για τη δράση στην ΑΣΚΤ.
 • Βιωματικά σεμινάρια με θέμα «Άγχος και εξαρτήσεις» (ΑΕΙ Πειραιά), «Το άτομο, η κοινωνία και η εξάρτηση» (ΤΕΙ Αθηνών).
 • Διαγωνισμός αφίσας με θέμα την Παγκόσμια Ημέρα κατά των ναρκωτικών σε συνεργασία με την ΑΣΚΤ. Δείτε εδώ τη νικητήρια αφίσα.

Με βασικό μήνυμα «Προσφέρω γιατί νιώθω την ανάγκη ... Δέχομαι γιατί έχω την ανάγκη», διοργανώθηκε χαριστικό παζάρι αλληλεγγύης (27-29 Ιανουαρίου 2014, αίθουσα ΣυνΑθηνά, Βαρβάκειος Αγορά, Αθήνα, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, το Κέντρο Πρόληψης Δ. Αθηναίων «Αθηνά-Υγεία» και ΜΚΟ) με στόχο την ανακούφιση ατόμων από ομάδες υψηλού κινδύνου (άστεγοι, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, μετανάστες, αποφυλακισμένοι, κλπ). Πατήστε εδώ για να ακούσετε το σχετικό ραδιοφωνικό σποτ.

Επιπλέον, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η δράση «ΕυΜΕΛεια», μία δράση μείωσης της βλάβης και έγκαιρης παρέμβασης με στόχο την ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών συμβάλλοντας στον περιορισμό της επιδημικής έξαρσης του ιού HIV στον πληθυσμό των ενδοφλέβιων χρηστών της Αθήνας. Σκοπός της δράσης ήταν να λειτουργήσει ως κόμβος μεταξύ των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, μεταξύ αυτών και του πληθυσμού των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών, και των διαφόρων υπηρεσιών της Αθήνας, αποτελώντας συνέχεια των υπηρεσιών που παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση σε διάγνωση και θεραπεία για τον ιό HIV. Η δράση υλοποιήθηκε στις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ) των νοσοκομείων «Ευαγγελισμός, «Λαϊκό» και «Α. Συγγρός». Δείτε εδώ το σχετικό έντυπο.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των ωφελουμένων της Πράξης, δημιουργήθηκε έντυπο – χάρτης υπηρεσιών μείωσης της βλάβης στο κέντρο της Αθήνας όπου καταγράφονται οι υπηρεσίες – του κέντρου της Αθήνας - για ενεργούς χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικογένειές τους, υπηρεσίες για άστεγους/άπορους, οι ειδικές υπηρεσίες για κρατούμενους/αποφυλακισμένους και τα νοσοκομεία. Δείτε εδώ το σχετικό έντυπο.

Αντίστοιχα, δημιουργήθηκε Οδηγός κοινωνικών υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης, όπου, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνονται θεραπευτικά προγράμματα, κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, ΜΚΟ, υπηρεσίες για την κάλυψη βασικών αναγκών (φαγητό, ένδυση, μπάνιο, διαμονή, νομική υποστήριξη κλπ). Πατήστε εδώ για να δείτε τον Οδηγό.

Ο απολογισμός του έργου της Πράξης αποτέλεσε το θέμα της ημερίδας, που διοργανώθηκε στην Αθήνα (12/1/2015) με ομιλίες και συμμετοχή τόσο όσων υλοποίησαν την Πράξη όσο και όσων συνεργάστηκαν σε αυτήν (εκπρόσωποι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΜΕΛ, ΜΚΟ κλπ). Δείτε εδώ το σχετικό απολογιστικό έντυπο.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : Εξωτερική αξιολόγηση πράξης.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 27/9/2013 έως 30/4/2015.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα συνοπτικά συμπεράσματα της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης της Πράξης.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της Πράξης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα www.espa.gr

Χρήσιμες πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μπορείτε να βρείτε επίσης:

Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥτΥΚΑ), www.ygeia-pronoia.gr

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, www.epanad.gov.gr

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr