Ο ΟΚΑΝΑ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα νέα νομοθετικά δεδομένα και τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, προχώρησε στην υιοθέτηση ενός πλαισίου πρόληψης και αντιμετώπισής τους, μέσω μηχανισμών και εφαρμογής αντίστοιχων διαδικασιών.

Με απόλυτο σεβασμό προς όλους τους εργαζόμενούς μας, αλλά και μεριμνώντας για την αντιμετώπιση και διαχείριση κάθε τέτοιας δύσκολης στιγμής στον εργασιακό χώρο, το ΔΣ του Οργανισμού ενέκρινε τον "Κανονισμό για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης" σύμφωνα με τον N. 4808/2021 (A' 101) 

Στη παρούσα σελίδα θα βρείτε ακολούθως τον Κανονισμό καθώς και το Πρότυπο Έγγραφο Καταγγελιών.

Η υποβολή εσωτερικής καταγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί (σύμφωνα με τα οριζόμενα του Μέρους Γ’, Άρθρο 15, παρ. 3 του εν λόγου Κανονισμού)  και να λάβει εμπιστευτικό πρωτόκολλο

Α) Αυτοπροσώπως, και μέχρι τον ορισμό Συμβούλου Ακεραιότητας, στον Αν/τη Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Κεντρικές Υπηρεσίες Ο.ΚΑ.ΝΑ., Αβέρωφ 21, Αθήνα ή/και με κάθε πρόσφορο μέσο και όλως ενδεικτικά ιδίως μέσω της,

Β) Ηλεκτρονικής αποστολής στην ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου complaints@okana.gr   ή/και με:

Γ) Ταχυδρομική αποστολή. Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, κατά την ταχυδρομική αποστολή, συστήνεται η χρησιμοποίηση διπλών φακέλων ως εξής: η εσωτερική καταγγελία εμπεριέχεται σε φάκελο με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - Υπόψη του Αν/τη Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Αβέρωφ 21, 10433, Αθήνα. Ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται σε άλλον εξωτερικό φάκελο, που απευθύνεται κατά τα ως άνω στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr