Χώρος Εποπτευόμενης Χρήσης "STEKI 46"

Το Θεσμικό πλαίσιο των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ)

Με το ΦΕΚ 1607/Β/27-4-2020 καθορίστηκαν σαφώς και ρητά οι όροι και οι προϋποθέσεις της ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) στην Ελλάδα.

Ο Χώρος Εποπτευόμενης Χρήσης ουσιαστικά, αποτελεί τον χώρο, στον οποίο ενεργοί χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση ουσιών επιτηρούμενοι, με ασφάλεια, με καθαρά σύνεργα, μειώνοντας τους κινδύνους για την υγεία τους, αλλά και τη μετάδοση νοσημάτων.

Η θεραπευτική προσέγγιση συνοδεύεται με τη φροντίδα υγείας και τη διασύνδεση των ωφελούμενων με άλλες υπηρεσίες, με απώτερο στόχο την ένταξή τους σε θεραπευτικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, ο Χώρος Εποπτευόμενης Χρήσης συμβάλει στον περιορισμό της όχλησης που μπορεί να δημιουργείται στα σημεία συνάθροισής των ουσιοεξαρτημένων, αλλά και της παραβατικότητας που πιθανόν συνδέεται με τη χρήση.

Ο πρώτος Χώρος Εποπτευόμενης Χρήσης στην Ελλάδα "STEKI 46" ξεκινά τη λειτουργία του στο κέντρο της Αθήνας βάσει της άδειας λειτουργίας που εκδόθηκε με την υπ’ αρίθμ. Υπουργική Απόφαση Δ2α/64914/5-11-2021.

φ8ου7

Είναι πλήρως εξοπλισμένος και στελεχωμένος με διεπιστημονική ομάδα για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων. Περιλαμβάνει 12 ειδικά διαμορφωμένες θέσεις για την ενέσιμη ή/και εισπνεόμενη χρήση προ-αποκτημένων ναρκωτικών ουσιών, χώρους για την παραμονή των ωφελούμενων, ιατρείο για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας και την αντιμετώπιση περιπτώσεων υπερδοσολογίας, καθώς και χώρο για την παροχή συμβουλευτικής/ψυχολογικής υποστήριξης και διασύνδεσης των ωφελούμενων με θεραπευτικό πρόγραμμα.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών
  • Παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
  • Μείωση της διασποράς των μεταδιδόμενων νοσημάτων με τη διάθεση υλικού ασφαλούς χρήσης
  • Άμεση αντιμετώπιση περιπτώσεων υπερδοσολογίας (overdose)
  • Δημιουργία επαφής με δύσκολα προσεγγίσιμους πληθυσμούς χρηστών
  • Διασύνδεση των ωφελούμενων με προγράμματα θεραπείας και δομές υγείας
  • Μείωση της όχλησης και της παραβατικότητας που πιθανώς συνδέεται με τη χρήση
  • Ψυχολογική/συμβουλευτική υποστήριξη
  • Κάλυψη βασικών αναγκών (ατομική υγιεινή, σίτιση, ένδυση) σε άστεγους ουσιοεξαρτημένους

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 46, ΤΚ 10432 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Κυριακή 08:00-22:00

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2105238737 

email: secstathmos@okana.gr 

βδ

 

τηρξχ

τηρτικ7τ

΄π΄0ιοή

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr