Προκηρύξεις

08.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η προσωρινή αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 14/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την Επιλογή Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού για τη σύναψη 3 συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου (ΙΔOX), κατηγορίας/κλάδου ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (κωδ. θέσης 1) για το Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας  2014-2020

08.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η προσωρινή αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 28/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την Επιλογή Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού, για τη σύναψη 3 Συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), κατηγορίας/κλάδου ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (κωδ. Θέσης 1) για το Ε.Π. Αττική 2014-2020

08.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η προσωρινή αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 14/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την Επιλογή Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού για τη σύναψη 1 σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου (ΙΔOX), κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών (κωδ. Θέσης 02), για το Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

08.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η προσωρινή αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 28/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την Επιλογή Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού για τη σύναψη 1 σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου (ΙΔOX), κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων (κωδ. Θέσης 03), για το Ε.Π. Αττική 2014-2020

08.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Προσωρινή Αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 13/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την επιλογή ενός (1) Νομικού, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, για το Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

08.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η προσωρινή αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 16/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την Επιλογή Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού για τη σύναψη 4 συμβάσεων εργασίας παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (κωδ. θέσης 1) για το Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας  2014-2020

08.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη, η προσωρινή αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 28/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  για την Επιλογή Διοικητικού και Λοιπού Βοηθητικού Προσωπικού, για τη σύναψη 2 συμβάσεων  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου- ΙΔΟΧ, της κατηγορίας/ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ και ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. Θέσης 4), για το Ε.Π. Αττική 2014-2020

08.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η προσωρινή αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 38/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την Επιλογή Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού για τη σύναψη 2 συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου (ΙΔOX), κατηγορίας/κλάδου ΠΕ/ΤΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και ελλείψει ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (κωδ. Θέσης 03), για το Ε.Π. Αττική 2014-2020

08.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η προσωρινή αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 23/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την Επιλογή Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού για τη σύναψη 1 σύμβασης εργασίας παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ για το Ε.Π. ΄Ηπειρος  2014-2020

08.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η προσωρινή αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 20/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την Επιλογή Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού για τη σύναψη συνολικά 9 συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου (ΙΔOX), κατηγορίας/κλάδου ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (κωδ. Θέσης 2, 3, 4) για το Ε.Π. Αττικής  2014-2020

*Τριών Στελεχών κατηγορίας ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (κωδ. Θέσης 2)

*Τριών Στελεχών κατηγορίας ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (κωδ. Θέσης 3)

*Τριών Στελεχών κατηγορίας ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (κωδ. Θέσης 4)

07.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η προσωρινή αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 19/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την Επιλογή Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού για τη σύναψη 1 σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου (ΙΔOX), κατηγορίας/κλάδου ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (κωδ. Θέσης 04) και για τη σύναψη 4 συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου (ΙΔOX), κατηγορίας/κλάδου ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (κωδ. Θέσης 01), για το Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας  2014-2020

07.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η προσωρινή αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 19/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την Επιλογή Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού, για τη σύναψη 1 σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔOX), κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ για το Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 (κωδ. Θέσης 07).

07.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η προσωρινή αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 28/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την Επιλογή Διοικητικού και Λοιπού Βοηθητικού Προσωπικού, για τη σύναψη 1 σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), κατηγορίας/κλάδου ΔΕ/ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (κωδ. Θέσης 6) για το Ε.Π. Αττικής 2014-2020

07.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Προσωρινή Αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 10/11.01.2021, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την επιλογή ενός (1) Νομικού, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών για το Ε.Π. Αττικής 2014-2020 (κωδ. Θέσης 01)

07.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η προσωρινή αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 18/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την Επιλογή Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού για τη σύναψη 1 σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου- ΙΔΟΧ, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ για το Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 (κωδ. Θέσης 02).

07.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η προσωρινή αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 28/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την Επιλογή Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού για τη σύναψη 1 σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου (ΙΔOX), κατηγορίας/κλάδου ΠΕ/ΤΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και ελλείψει ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (κωδ. Θέσης 02), για το Ε.Π. Αττική 2014-2020

07.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η προσωρινή αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 18/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την Επιλογή Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού για τη σύναψη 1 σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου (ΙΔOX), κατηγορίας/κλάδου ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (κωδ. Θέσης 03), για το Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020

07.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η προσωρινή αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 19/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την Επιλογή Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού, για τη σύναψη 1 Σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδ. Θέσης: 06), για το Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020

07.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Προσωρινή Αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 17/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την επιλογή ενός (1) Νομικού, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών,για το Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020

07.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Προσωρινή Αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 21/11.01.2021, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την επιλογή ενός (1) Νομικού, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών για το Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.