Προκηρύξεις

25.11.2022

Εγκρίνουμε τους προσωρινούς πίνακες αξιολογικής κατάταξης της υπ’ αριθμ. 5030/7-10-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και για τις κάτωθι ειδικότητες και πόλεις:

 

  • Την επιλογή ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού ΤΕ στα Ιωάννινα.
  • Την επιλογή ενός (1) Ψυχολόγου ΠΕ στα Ιωάννινα.
18.11.2022

Συμπληρωματικό Πρακτικό Συνεδρίασης για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή ενός (01) Ψυχολόγου ΠΕ, σε συνεργασία υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5030/07.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Ιωάννινα, για χρονικό διάστημα έως ένα (01) έτος.

18.11.2022

Συμπληρωματικό Πρακτικό Συνεδρίασης για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή ενός (01) Κοινωνικού Λειτουργού (Κοινωνικής Εργασίας) ΤΕ, σε συνεργασία υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5030/07.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Ιωάννινα, για χρονικό διάστημα έως ένα (01) έτος.

18.11.2022

Προκηρύσσουμε την πλήρωση είκοσι (20) θέσεων ΠΕ Ψυχολόγων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού, ως εξής:

Νομός Αττικής

Ψυχολόγων ΠΕ : 12 θέσεις

Νομός Θεσσαλονίκης

Ψυχολόγων ΠΕ : 2 θέσεις

Νομός Πιερίας - Κατερίνη

Ψυχολόγων ΠΕ: 1 θέση

Νομός Έβρου - Αλεξανδρούπολη

Ψυχολόγων ΠΕ : 1 θέση

Νομός Τρικάλων - Τρίκαλα

Ψυχολόγων ΠΕ : 1 θέση

Νομός Ηλείας - Πύργος

Ψυχολόγων ΠΕ : 1 θέση

Νομός Αχαΐας - Πάτρα

Ψυχολόγων ΠΕ : 2 θέσεις

18.11.2022

Προκηρύσσουμε την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΠΕ Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού, ως εξής:

Νομός Αττικής

Φαρμακοποιών ΠΕ : 1 θέση

Νομός Θεσσαλονίκης

Φαρμακοποιών ΠΕ : 1 θέση  

18.11.2022

Προκηρύσσουμε την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού, ως εξής:

Νομός Αττικής

Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΠΕ : 1 θέση

Νομός Θεσσαλονίκης

Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΠΕ : 1 θέση

18.11.2022

Προκηρύσσουμε την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού, ως εξής:

Νομός Αττικής

Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΤΕ : 6 θέσεις

Νομός Θεσσαλονίκης

Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΤΕ : 2 θέσεις

Νομός Πιερίας - Κατερίνη

Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΤΕ : 1 θέση

Νομός Έβρου - Αλεξανδρούπολη

Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΤΕ : 1 θέση

Νομός Αιτωλοακαρνανίας - Αγρίνιο

Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΤΕ : 1 θέση

Νομός Αχαΐας - Πάτρα

Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΤΕ : 1 θέση

18.11.2022

Προκηρύσσουμε την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων ΤΕ Νοσηλευτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού, ως εξής:

Νομός Αττικής

Νοσηλευτές ΤΕ : 8 θέσεις

Νομός Θεσσαλονίκης

Νοσηλευτής ΤΕ : 1 θέση

Νομός Ημαθίας - Βέροια

Νοσηλευτής ΤΕ : 1 θέση

Νομός Μαγνησίας - Βόλος

Νοσηλευτής ΤΕ : 1 θέση

Νομός Ροδόπης - Κομοτηνή

Νοσηλευτής ΤΕ : 1 θέση

Νομός Ηρακλείου - Ηράκλειο

Νοσηλευτής ΤΕ : 1 θέση

Νομός Ηλείας - Πύργος

Νοσηλευτής ΤΕ : 1 θέση

18.11.2022

Προκηρύσσουμε την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΠΕ Νοσηλευτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού, ως εξής:

Νομός Αττικής

Νοσηλευτής ΠΕ : 1 θέση

Νομός Θεσσαλονίκης

Νοσηλευτής ΠΕ : 1 θέση

18.11.2022

Προκηρύσσουμε την πλήρωση οχτώ (8) θέσεων ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού, ως εξής:

Νομός Αττικής

Ειδικός Θεραπευτής ΔΕ : 5 θέσεις

Νομός Θεσσαλονίκης

Ειδικός Θεραπευτής ΔΕ : 3 θέσεις

17.11.2022

Πρακτικό Επιτροπής για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή δύο (02) Ψυχολόγων ΠΕ, σε συνεργασία υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5030/07.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Αττική, για χρονικό διάστημα έως ένα (01) έτος.

17.11.2022

Πρακτικό Επιτροπής για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή ενός (01) Ψυχολόγου ΠΕ, σε συνεργασία υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5030/07.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Ιωάννινα, για χρονικό διάστημα έως ένα (01) έτος.

17.11.2022

Πρακτικό Επιτροπής για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή ενός (01) Κοινωνικού Λειτουργού (Κοινωνικής Εργασίας) ΤΕ, σε συνεργασία υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5030/07.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Ιωάννινα, για χρονικό διάστημα έως ένα (01) έτος.

 

17.11.2022

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση του Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών κατά των Εξαρτήσεων, στο Μητροπολιτικό Δήμο Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 5041775, Κωδικό Πράξης ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2019ΕΠ00810144 της ΣΑ ΕΠ0081 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας: 09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.11.2023, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης, με έδρα την ΠΕ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία.

10.11.2022

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό ενδιαφέρεται να προσλάβει Ιατρούς Ψυχίατρους ΠΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), πλήρους απασχόλησης και ως ακολούθως:  

Νομός Αττικής

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 4 θέσεις

 

Νομός Θεσσαλονίκης

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 2 θέσεις

 

Νομός Αιτωλοακαρνανίας - Αγρίνιο

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση

 

Νομός Αχαΐας - Πάτρα

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση

 

Νομός Λάρισας - Λάρισα

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση

 

Νομός Βοιωτίας - Λιβαδειά

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση

 

10.11.2022

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5033069, με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2020ΕΠ08510119 της ΣΑ ΕΠ0851 στο Ε.Π. Αττικής - Άξονας προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων - Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών/δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Αττικής», και για την κάλυψη των αναγκών και την προσήκουσα λειτουργία της πράξης, προτίθεται να συνεργαστεί με έναν (1) Ιατρό με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών και συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31.12.2023, με δυνατότητα παράταση μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα τη Μονάδα Απεξάρτησης από αλκοόλ ‘νόμιμες’ εξαρτήσεις στην Καλλιθέα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα.

 

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.06.2023

02.11.2022

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5045577, με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2019ΕΠ00110018 της ΣΑ ΕΠ0011 στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας -  Άξονας προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Δράσεις Δημιουργίας Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων», για την κάλυψη των αναγκών και την προσήκουσα λειτουργία του Πακέτου Εργασίας 6 «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης – Υπηρεσίες Νομικής Συμπαράστασης», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) Νομικό, με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής, για χρονικό διάστημα έως έντεκα (11) μηνών, και συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.09.2023, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

 

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως τις 30.09.2023.

 

02.11.2022

Ο   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης «Νέες Δομές Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής - ΕΚΤ» με τίτλο «Δομές Αστέγων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με έδρα τον Δήμο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα για το Υποέργο «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ), για χρονικό διάστημα έως οχτώ (8) μηνών, και συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.06.2023, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.06.2023.

27.10.2022

Πρακτικό Επιτροπής για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή ενός (01) Νοσηλευτή/τριας ΠΕ/ΤΕ, σε συνεργασία υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4555/21.09.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Ρέθυμνο, για χρονικό διάστημα έως ένα (01) έτος.

27.10.2022

Πρακτικό Επιτροπής για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή ενός (01) Νοσηλευτή/τριας ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ, σε συνεργασία υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4555/21.09.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Έβρο, για χρονικό διάστημα έως ένα (01) έτος.

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr