Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εδώ μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των προγραμματισμένων εκπαιδεύσεων, που υλοποιούνται στο Κέντρο Εκπαίδευσης & Εποπτείας του ΟΚΑΝΑ

Εκπαιδευτές: κος Χρήστος Δανόπουλος, Υπεύθυνος Τμήματος Πληροφορικής, ο κος Δημήτρης Αράχωβας, Υπεύθυνος Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, η κα Ανδριανή Κουφού, Υπεύθυνη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και ο κος Παναγιώτης Λύκουρας, Υπεύθυνος Τμήματος Συμβάσεων, Προμηθειών & Υπηρεσιών

Συμμετέχοντες: τριάντα δύο (32) διοικητικά στελέχη από OKANA και Κέντρα Πρόληψης

Χώρος υλοποίησης: Αμφιθέατρο Κεντρικών Υπηρεσιών ΟΚΑΝΑ (Αβέρωφ 21, Αθήνα, ισόγειο)

Διάρκεια:Τρεις ημέρες, 04 έως 06.12.19 και ώρες 09:00-15:00

Εκπαιδευτές: κα Μπάφη Ιουλία, Υπεύθυνη Τμήματος Μείωσης Ζήτησης, ΕΚΤΕΠΝ

Συμμετέχοντες: δώδεκα (12) στελέχη ΟΚΑΝΑ

Χώρος υλοποίησης: Ευδόξου 25, Νέος Κόσμος

Διάρκεια: Δύο ημέρες, 02 και 03.12.2019 και ώρες 09:00 – 14:00.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε εγχειρίδιο εκπαιδευτικών υλικών για παρεμβάσεις εστιασμένης πρόληψης σχετικά με τον αποκλεισμό στην σχολική κοινότητα που συνδέεται με τις έμφυλες διακρίσεις, την ταυτότητα, χαρακτηριστικά, έκφραση φύλου και τον ερωτικό - σεξουαλικό προσανατολισμό.

Εκπαιδευτές: Μέλη της συγγραφικής ομάδας του αντίστοιχου εκπαιδευτικού εγχειριδίου, με τίτλο: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΩΡΑΕΙ. Ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στην πρόληψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού με άξονα την ταυτότητα – έκφραση - χαρακτηριστικά φύλου και τον ερωτικό/σεξουαλικό προσανατολισμό».

Συμμετέχοντες: Είκοσι έξι (26) στελέχη Κέντρων Πρόληψης και Υπευθύνους Αγωγής Υγείας

Χώρος υλοποίησης: Κέντρο Εκπαίδευσης και Εποπτείας (Ευδόξου 25, Νέος Κόσμος)

Διάρκεια: Δύο ημέρες 28.11.2019 και 29.11.2019 και ώρες 09:00-15:00.

Εκπαιδευτές:

κος Ηλίας Γκότσης, Υπεύθυνος Τμήματος Εκπαίδευσης και Αν. Ανθρωπίνου Δυναμικού ΟΚΑΝΑ

κος Αδάμ Παναγιώτης , Κοινωνικός Λειτουργός, Εκπαιδευτής Ενηλίκων Med, Υπεύθυνος Κέντρου Εκπαίδευσης και Εποπτείας

κα Άννα Κιαπόκα, Στέλεχος Τμήματος Εκπαίδευσης και Αν. Ανθρωπίνου Δυναμικού ΟΚΑΝΑ

κος Γιώργος Λεχουρίτης, Στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΙΑΣ»

Συμμετέχοντες: Δέκα παιδαγωγοί ξενώνων της «ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» από τους ξενώνες της Αθήνας και του Πειραιά

Χώρος υλοποίησης: «Κιβωτός του Κόσμου», Ζηνοδώρου 3 & Καλλικλέους, Αθήνα (Κολωνός)

Διάρκεια: 13.11.2019 και ώρα 09:00-15:00.

Το πρόγραμμα, βασίζεται στην Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση, έχει σχεδιαστεί για την εφαρμογή του στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) και έχει κατατεθεί για έγκριση στο ΙΕΠ.

Εκπαιδευτές:

κος Ηλίας Γκότσης, Υπεύθυνος Τμήματος Εκπαίδευσης και Αν. Ανθρωπίνου Δυναμικού ΟΚΑΝΑ, κος Αδάμ Παναγιώτης, Κοινωνικός Λειτουργός, Εκπαιδευτής Ενηλίκων Med, Υπεύθυνος Κέντρου Εκπαίδευσης και Εποπτείας, κα Άννα Κιαπόκα, Στέλεχος Τμήματος Εκπαίδευσης και Αν. Ανθρωπίνου Δυναμικού ΟΚΑΝΑ

Συμμετέχοντες: Δέκα (10) στελέχη Κέντρων Πρόληψης

Χώρος υλοποίησης: Κέντρο Εκπαίδευσης και Εποπτείας (Ευδόξου 25, Νέος Κόσμος)

Διάρκεια: Β΄ Κύκλος 21, 22 και 23.10.2019 και ώρες 09:00-15:00

Εκπαιδευτές:

κος Ηλίας Γκότσης, Υπεύθυνος Τμήματος Εκπαίδευσης και Αν. Ανθρωπίνου Δυναμικού ΟΚΑΝΑ, κος Αδάμ Παναγιώτης, Κοινωνικός Λειτουργός, Εκπαιδευτής Ενηλίκων Med, Υπεύθυνος Κέντρου Εκπαίδευσης και Εποπτείας, την κα Άννα Κιαπόκα, Στέλεχος Τμήματος Εκπαίδευσης και Αν. Ανθρωπίνου Δυναμικού ΟΚΑΝΑ και κ. Γιώργος Λεχουρίτης, Στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΙΑΣ»

Συμμετέχοντες: Δέκα παιδαγωγοί ξενώνων της «ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» από τους ξενώνες της Αθήνας και του Πειραιά

Χώρος υλοποίησης: «Κιβωτός του Κόσμου», Ζηνοδώρου 3 & Καλλικλέους, Αθήνα (Κολωνός)

Διάρκεια: 15.10.2019 και ώρα 09:00-15:00.

Το πρόγραμμα, βασίζεται στην Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση, έχει σχεδιαστεί για την εφαρμογή του στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) και έχει κατατεθεί για έγκριση στο ΙΕΠ.

Εκπαιδευτές:

η κα Αποστολοπούλου Κωνσταντίνα, Ψυχολόγος, Στέλεχος, ΚΠ Παπάγου, Χολαργού, Αγίας Παρασκευής "ΑΡΓΩ''η κα Καλώτα Ελευθερία, Κοινωνιολόγος - Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης Νομού Κοζάνης,η κα Κιαπόκα Άννα, Κοινωνική Λειτουργός, Στέλεχος του Τμήματος Εκπαίδευσης & ΑΑΔ,η κα Μελετίδου Λουκία, Ψυχολόγος, Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης Αν. Θεσσαλονίκης «Ελπίδα»ο κος Μαυρομιχαλης Αναστάσης, Ψυχολόγος, Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης Αν. Θεσσαλονίκης «Ελπίδα»,η κα Σιαφαρίκα Ευαγγελία, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Α' Αθήνας και ο κος Χαραλαμπίδης Ευάγγελος, Ψυχολόγος – Συντονιστής Εκπαιδευτικών Δράσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΜΟΘΕ Γ.Ν. Βόλου ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

Συμμετέχοντες: Είκοσι εννέα (29) στελέχη Κέντρων Πρόληψης

Χώρος υλοποίησης: Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΠΥΞΙΔΑ», Θεσσαλονίκη.

Διάρκεια: Τρεις ημέρες, 09, 10 και 11.10.2019 και ώρες 9:00 με 15:00.

Εκπαιδευτές:

οι κ. Γκότσης Ηλίας, Κοινωνιολόγος, Οικογενειακός Θεραπευτής, Υπεύθυνος Τμήματος Εκπαίδευσης και ΑΑΔ,

κος Αδάμ Παναγιώτης, Κοινωνικός Λειτουργός, Εκπαιδευτής Ενηλίκων Med, Υπεύθυνος Κέντρου Εκπαίδευσης και Εποπτείας,

κα Κιαπόκα Άννα, Κοινωνική Λειτουργός, Στέλεχος Τμήματος Εκπαίδευσης και ΑΑΔ,

και κ. Γιώργος Λεχουρίτης, Στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΙΑΣ»

Συμμετέχοντες: Δέκα (10) Παιδαγωγοί ξενώνων της «ΚΙΒΩΤΟΥ του ΚΟΣΜΟΥ» από τους ξενώνες του Βόλου, της Κόνιτσας, της Πωγωνιανής και της Χίου.

Χώρος υλοποίησης: «Κιβωτός του Κόσμου», Ζηνοδώρου 3 & Καλλικλέους, Αθήνα (Κολωνός)

Διάρκεια: 2ο διήμερο, 07 και 08.10.19 και ώρες 09:00 - 15:00

Το πρόγραμμα βασίζεται σε εγχειρίδιο εκπαιδευτικών υλικών για παρεμβάσεις εστιασμένης πρόληψης σχετικά με τον αποκλεισμό στην σχολική κοινότητα που συνδέεται με τις έμφυλες διακρίσεις, την ταυτότητα, χαρακτηριστικά, έκφραση φύλου και τον ερωτικό - σεξουαλικό προσανατολισμό.

Εκπαιδευτές:

Μέλη της συγγραφικής ομάδας του αντίστοιχου εκπαιδευτικού εγχειριδίου, με τίτλο: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΩΡΑΕΙ. Ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στην πρόληψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού με άξονα την ταυτότητα – έκφραση - χαρακτηριστικά φύλου και τον ερωτικό/σεξουαλικό προσανατολισμό»

Η κα Κιαπόκα Άννα, Κοινωνική Λειτουργός, Στέλεχος του Τμήματος Εκπαίδευσης & ΑΑΔΟ κος Γκότσης Ηλίας, Κοινωνιολόγος Υπεύθυνος Τμήματος Εκπαίδευσης & ΑΑΔΟ κος Σαπουτζάκης Πέτρος, Εκπαιδευτικός, "Πολύχρωμο Σχολείο"Η κα Φιλανθρωποπούλου Εύα, Ψυχολόγος, "Πολύχρωμο Σχολείο"Η κα Σκαρπίδου Έλενα, Εκπαιδευτικός, "Πολύχρωμο Σχολείο"Η κα Χαρατσίδου Μελίνα, Ψυχολόγος Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Δ. Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου, ΓλυφάδαςΗ κα Ατσαλάκη Αμαλία, Κλινική Ψυχολόγος, Μονάδα Εφήβων Αθήνας «Ατραπός» και Τμήμα ΕκπαίδευσηςΗ κα Μακαρώνη Σώτια, Ψυχολόγος Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Δ. Κηφισιάς «Προνόη»Η κα Δημητροπούλου Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός, Στέλεχος Κέντρου Εκπαίδευσηςκαι η κα Σιαφαρίκα Ευαγγελία, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Α' Αθήνας

Συμμετέχοντες: Είκοσι τέσσερα (24) στελέχη Κέντρων Πρόληψης

Χώρος υλοποίησης: Κέντρο Εκπαίδευσης και Εποπτείας (Ευδόξου 25, Νέος Κόσμος)

Διάρκεια: 30.9.2019 , 01 και 02.10.2019 και ώρες 09:00-15:00.

Εκπαιδευτές:

Ηλίας Γκότσης, Υπεύθυνος Τμήματος Εκπαίδευσης και Αν. Ανθρωπίνου Δυναμικού ΟΚΑΝΑ

Άννα Κιαπόκα, Στέλεχος Τμήματος Εκπαίδευσης και Αν. Ανθρωπίνου Δυναμικού ΟΚΑΝΑ

Γιώργος Λεχουρίτης, Στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΙΑΣ»

Συμμετέχοντες: Τριάντα δύο (32) Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας. Είκοσι τρία (22) στελέχη από Κέντρα Πρόληψης και Δομές Παιδικής Προστασίας και δέκα (10) στελέχη ΟΚΑΝΑ.

Χώρος υλοποίησης: Κέντρο Εκπαίδευσης & Εποπτείας ΟΚΑΝΑ (Ευδόξου 25, Νέος Κόσμος)

Διάρκεια: 4ο 3ήμερο, 25 έως 27.09.19 και ώρες 09:00-15:00.

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr