Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εδώ μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των προγραμματισμένων εκπαιδεύσεων, που υλοποιούνται στο Κέντρο Εκπαίδευσης & Εποπτείας του ΟΚΑΝΑ

22-23 Φεβρουαρίου 2016

Εισηγητής: Κοκκώλης Κωνσταντίνος, Ψυχίατρος – Αναπληρωτής Διευθυντής Δ/νσης Εφαρμογής Προγραμμάτων

Συμμετέχοντες: ιατρικό προσωπικό ΟΚΑΝΑ

22/2/2016

9:00-10:30 Εισαγωγή στην εξάρτηση από οπιοειδή10:45-12:15 Εισαγωγή στην εξάρτηση από οπιοειδή12:30-14:00 Εισαγωγή – Εισαγωγή στην εξάρτηση από οπιοειδή

23/2/2016

9:00-10:30 Εισαγωγή – σταθεροποίηση μεταξύ οπιοειδών10:45-12:15 Εισαγωγή – σταθεροποίηση μεταξύ οπιοειδών12:30-14:00 Εισαγωγή – σταθεροποίηση μεταξύ οπιοειδών

18-19/2/2016

Εισηγητής: Γκότσης Ηλίας, Κοινωνιολόγος – Υπεύθυνος Κέντρου Εκπαίδευσης και Εποπτείας ΟΚΑΝΑ

Συμμετέχοντες: στελέχη των Κέντρων Πρόληψης

18/2/2016

(προσέλευση – καφές 8:15 έως 8:45)

8:45-9:00 Έναρξη- Γνωριμία (15 λεπτά)9:00- 9:20 Δουλειά σε ζευγάρι. Συγκατασκευάζοντας τις έννοιες9:20- 9:45 Άσκηση σε ζευγάρια με θέμα την εποπτεία9:45- 10:15 Προσδοκίες - σύντομο συμβόλαιο. Σχολιασμός από την ομάδα αναστοχασμού10:15 - 10:30 Σύντομο διάλειμμα10:30 -10:50 Παρουσίαση- διαφάνειες για τις ομάδες ομοτίμων10:50-11:30 Μιλώντας για την διερεύνηση του προβλήματος. Γραμμικές και κυκλικές ερωτήσεις. Ο ρόλος του παρατηρητή: συζήτηση για την εξέλιξη από την Κυβερνητική Α Τάξης στην Κυβερνητική Β τάξης. Το πέρασμα σε συνεργατικές πρακτικές. Παρέμβαση στην παρουσίαση από την ομάδα αναστοχασμού11:30-12:00 Άσκηση σε ζευγάρια σχετικά με την διερεύνηση του προβλήματος.12- 12:20 Διάλειμμα12:20 – 12:40 Συζήτηση και σκέψεις για τις κυκλικές και γραμμικές ερωτήσεις12:40-13:00 Σύντομη παρουσίαση του μοντέλου εποπτείας ομοτίμων με επικέντρωση στην εξεύρεση λύσεων13:00-14:00 Δουλειά σε μικρές ομάδες14:00- 14:30 Διάλειμμα14:30- 15:30 Παρουσίαση των ομάδων στην ολομέλεια. Σχολιασμός από την ομάδα αναστοχασμούΆσκηση για το σπίτι: Αναστοχαστικό ημερολόγιο. Σύντομος αναστοχασμός σχετικά με: τη διαδικασία και την εμπειρία της εκπαίδευσης , τις δυνατότητες και τις δυσκολίες σχετικά με την εφαρμογή της, τις διαφορετικές φωνές που δεν βρήκαν χώρο να ακουστούν.

19/2/2016 (8:30- 9:00 προσέλευση και καφές)

9:00-9:30 Έναρξη. Σύντομες σκέψεις για την πρώτη μέρα τόσο από την ομάδα αναστοχασμού όσο και από τα μέλη της ομάδας. Μοίρασμα των αναστοχαστικών ημερολογίων από όσους το επιθυμούν.9:30- 10:00 Παρουσίαση της δουλειάς από το Κ.Π. Ηρακλείου σχετικά με την ομάδα αυτομόρφωσης εκπαιδευτικών Α' βάθμιας. Συζήτηση για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες.10:00-10 :30 Επιστροφή στην άσκηση της πρώτης ημέρας για τη σημασία των ερωτήσεων. Άσκηση εξοικείωσης με τις συνεργατικές πρακτικές.10:30-10:45 Σύντομες σκέψεις για την άσκηση10:45-11:00 Διάλειμμα11:00-11:45 Παρουσίαση για τον τρόπο που συμμετέχει στο διάλογο μια ομάδα αναστοχασμού. Παρουσίαση για τις συνηχήσεις, τις αντηχήσεις, την αξιοποίηση των συναισθημάτων και των σωματικών εμπειριών, τη συγκατασκευή μέσω μιας σχεσιακής διεργασίας. Η Ομάδα αναστοχασμού παρεμβαίνει και συζητά.11:45-13:00 Δουλειά σε μικρές ομάδες με βάση το μοντέλο των συνηχήσεων13:00-13:10 Σύντομο διάλειμμα.13:10- 14:10 Παρουσίαση της δουλειάς από τις μικρές ομάδες και σχολιασμός από την ομάδα αναστοχασμού.14:10- 14:30 Διάλειμμα14:30 - 15:30 Κλείσιμο διαδικασίας. Ανοικτός διάλογος μεταξύ όλων των μελών της διαδικασίας. Αποδόμηση της ομάδας αναστοχασμού. Αιτήματα για συνέχιση της εκπαίδευσης.

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr