02.04.2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Α.Π. 1972-02/04/2024 στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης 1 του έργου «Δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης των πάσης φύσεως εξαρτήσεων στον γενικό πληθυσμό» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5165735 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά είκοσι (20) ατόμων, για την υλοποίηση της Σύμβασης 1 «Δράσεις ΟΚΑΝΑ κατά της πρόληψης και καταπολέμησης των πάσης φύσεως εξαρτήσεων στον γενικό πληθυσμό» του έργου «Δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης των πάσης φύσεως εξαρτήσεων στον γενικό πληθυσμό» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5165735 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κωδ. ΣΑΤΑ ΤΑ091, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΤΑ09100009) για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 01.12.2025, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκτασης του έργου, με έδρα την Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr