10.04.2024

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την επιλογή πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), της υπ’ αριθμ. πρωτ. 315/15.01.2024 Πρόσκλησης.

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την επιλογή πέντε (5) ατόμων εκ των οποίων δύο (2) Ειδικότητας ΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και ελλείψει ΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ενός (1) ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ενός (1) ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και ελλείψει ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ενός (1) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ενός (1) ΔΕ/ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), της υπ’ αριθμ. πρωτ. 315/15.01.2024 Πρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Συνέχιση λειτουργίας Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων και Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ 6002307, στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr