10.04.2024

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την επιλογή έξι (6) ατόμων, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), της υπ’ αριθμ. πρωτ. 317/15.01.2024 και 317/24.01.2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρόσκλησης.

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την επιλογή έξι (6) ατόμων εκ των οποίων δύο (2) Ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ενός (1) ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ενός (1) ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ενός (1) ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ, ενός (1) ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ και με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), της υπ’ αριθμ. πρωτ. 317/15.01.2024 και 317/24.01.2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Συνέχιση υποστήριξης Δικτύου δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 6001945, στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr